ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

VLNAP a.s.

VLNAP a.s. Poskytovanie služieb energetického manažmentu pre VLNAP a.s.

Klient:
VLNAP a.s.
Karlovarská 1342
362 21 Nejdek

Doba plnenia:
1.1. 2017 - 30.6.2017

Dotknuté objekty:
7 energeticky významných budov v areáli výrobného závodu přádelny vysoko špecializovaných česaných priadzí

Poskytované služby:

  • vykonanie analýzy zmluvných podmienok dodávok energií a východiskové spotreby energie vzhľadom na inštalovaná a využívaná technologická zariadenia;
  • kontrola správnosti fakturačných údajov, sledovanie zmien vo spotrebách, základné vyhodnotenie zmien vzhľadom na klimatické podmienky a využitia objektov;
  • monitoring prevádzky a spotrieb;
  • spracovanie návrhov bez nákladov a nízkonákladových opatrení;
  • príprava úsporného projektu realizovaného metódou EPC, tj. spracovanie návrhu investičných a ďalších opatrení vr. stanovenie potrebnej výšky nákladov a vyhodnotenie ich návratnosti;
  • vyhodnotenie prínosov realizovaných opatrení, spracovanie nových návrhov opatrení a odporúčaní, účasť na pravidelných poradách s klientom o vykonanom spracovaní a dosiahnutých výsledkoch;
  • súčinnosť pri realizácii bez nákladov úsporných opatrení, poskytnutie podpory pri posúdení možností čerpania dotácií a poskytovanie odborného poradenstva v oblasti energetiky.

Dokumenty
na stiahnutie:

(pdf)

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook