ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

Město Břeclav

Město Břeclav Poskytovanie energetických služieb so zaručeným výsledkom vo vybraných objektoch Mesta Břeclav

Klient:Město Břeclav

Nám. T.G.Masaryka 3

690 02 BřeclavDoba plnenia:Obdobie výstavby úsporných opatrení: 7/2022 až 06/2023Obdobie zaručených úspor: 1.7.2023 - 30.6.2033 (10 rokov)Realizované opatrenia a poskytované služby:
  • Návrh energeticky úsporných opatrení (projektu) pre vybrané budovy v majetku klienta (2 budovy mestského úradu, zimný štadión, budova mestskej polície a 4 základné školy)

  • Konzultácie s klientom v prípravnej fáze projektu, spracovanie projektovej dokumentácie

  • Zaistenie financovania projektu

  • Realizácia úsporných opatrení zahŕňajúcich dodávku, montáž a sprevádzkovanie technologických zariadení, vr. zaškolenie obsluhy klienta

  • Energetický manažment s dôrazom na monitoring prevádzky a spotreby energie inštalovaných zariadení, vyhodnotenie úspor a optimalizáciu prevádzkových parametrov, vr. služieb centrálneho dispečinguFinančné parametre:Referenčné náklady: 10,5 mil. Kč bez DPHPonuková cena: 57,7 mil. Kč bez DPHGarantovaná ročná úspora: 3,6 mil. Kč bez DPH


kontaktný formulár


*


Twitter Facebook