ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Zmluva o energetických službách so zaručeným výsledkom pre Psychiatrickú nemocnicu v Dobřanoch

Klient:

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Ústavní ul.

334 41 DobřanyDoba plnenia:

Obdobie výstavby úsporných opatrení: 3/2022 až 06/2023

Obdobie zaručených úspor:  1.7.2023 - 30.6.2033 (10 let)Realizovaná opatrenia a poskytované služby:
 • Vybudovanie novej modernej plynovej kotolne s úspornou nízkoemisnou kondenzačnou technológiou s výkonom 6,1 MW

 • Inštalácia nového vysoko-efektívneho parného zdroja na technologické účely s výkonom 5 t/hod

 • Výmena rozvodov vykurovacej vody a pary s celkovou dĺžkou 3 km

 • Tlakové oddelenie a inštalácia nových objektových odovzdávacích staníc as tým súvisiaceho ohrevu TV

 • Zateplenie a výmena okien budov v areáli

 • Výmena rozvodov pitnej vody, kde je súčasne kladený dôraz na zvýšenie jej kvality a bakteriálnej čistoty

 • Inštalácia kogeneračnej jednotky

 • Inštalácia strešnej fotovoltaickej elektrárne

 • Kompletná rekonštrukcia technológie parnej práčovne

 • Výmena zdroja chladu

 • Kompletná obmena vnútorného a vonkajšieho osvetlenia za LED

 • Individuálna regulácia vykurovania v miestnostiach

 • Modernizácia systému merania a regulácie naprieč areálom a nad jednotlivými technológiami.

 • Energetický manažment s dôrazom na monitoring prevádzky a spotreby energie inštalovaných zariadení, vyhodnotenie úspor a optimalizáciu prevádzkových parametrov, vr. služieb centrálneho dispečinguFinančné parametre:

Nabídková cena: 12 mil. EUR bez DPH

Garantovaná roční úspora: 388 tis. EUR bez DPH


kontaktný formulár


*


Twitter Facebook