ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Napísali o nás

Nemocnica Břeclav má zaručené úspory energie za takmer 15 miliónov korún ročne  
13.10. 2021 / Zdroj: www.obnovitelne.cz

Energetické služby so zaručeným výsledkom (Energy Performance Contracting - EPC) umožňujú klientovi sporiť energiu bez čerpania vlastného kapitálu na investície. U typického projektu EPC sú náklady vynaložené na úsporné opatrenia splatené po dobu trvania zmluvy (najčastejšie 8-12 rokov) priamo z nákladov usporených na základe realizovaných úsporných opatrení.

Príkladnú praxi EPC predstavuje projekt v krajskej Nemocnici Břeclav, ktorej vedenie sa rozhodlo rekonštruovať zastarané energetické technológie metódou EPC. Kvalitu projektu potvrdila tiež asociácia APES, ktorá ho vyhlásila projektom EPC roka 2019.

Ako facilitátora, tj. hlavného poradcu a organizátora celého procesu prípravy a realizácie projektu EPC, si nemocnica vybrala spoločnosť SEVEn Energy s.r.o., ktorej úlohou bolo vykonať základnú analýzu stavu, pripraviť podrobnú súťažných podkladoch vrátane zmluvy o EPC, zorganizovať výberové konanie, v jeho priebehu poskytovať technické poradenstvo obstarávateľmi a dozorovať skutočnú inštaláciu energeticky úsporných opatrení. Súťaž bola vypísaná formou rokovacieho konania so zverejnením.

V poslednom kole rokovaní bola zo štyroch účastníkov na základe vopred stanovených kritérií vybraná víťazná spoločnosť Amper Savings, a.s. s návrhom najlepšie spĺňajúcim požiadavky zákazníka. S touto spoločnosťou uzavrela nemocnice zmluvu o EPC a následne bola úsporné opatrenia realizovaná v druhej polovici roku 2017. Predseda predstavenstva Amper Savings, a.s. Martin Nádeníček komentoval celý proces nasledovne: "Tento projekt bol pre nás od začiatku ukážkou výborne pripravené verejnej súťaže. Ocenili sme najmä kvalitné spracovanie technických podkladov od zástupcu zadávateľa aj klienta s jasnou predstavou o svojich potrebách. "

"Vo fázi realizácie úsporných opatrení sme úzko spolupracovali s prevádzkovým personálom energetického hospodárstva klienta, vďaka čomu sa nám podarilo eliminovať nepredvídateľné problémy, ktoré sa pri obdobných rekonštrukciách starších technológií občas vyskytujú. Vďaka aktívnemu energetickému manažmentu, online dispečerskému riadeniu a pokračujúcej vynikajúcej spoluprácii s klientom a jeho personálom sa nám darí vysoké garantované úspory nákladov klienta nielen plniť, ale aj významne prevyšovať. V súlade s EPC zmluvou a službou energetického manažmentu navyše v priebehu 10-ročného obdobia poskytovania garancií priebežne analyzujeme meniace sa potreby areálu a prichádzame s návrhmi dodatočných úsporných opatrení, vďaka ktorým klient ušetrí ďalšie významné prostriedky. V tomto roku tak napríklad realizujeme inštaláciu kogeneračnej jednotky, vďaka ktorej si klient bude vyrábať elektrickú energiu a teplo pre vlastnú spotrebu, čo je v tomto období extrémnych cenových výkyvov komodít obzvlášť ekonomicky výhodné. "Dodáva k tomu Martin Nádeníček.

Celý článok na prečítanie nájdete tu.EPC projekty brzdí výberové konania, kde hlavným kritériom je cena  
31.8. 2021 / Zdroj: www.prumyslovaekologie.cz

Aktuálna situácia na českom trhu EPC projektov nie je v európskom meradle vôbec zlá, čo dokazuje veľké množstvo realizovaných projektov za posledných 25 rokov.

250 veľmi kvalitných EPC projektov s garantovanou úsporou 4,1 mld. Kč, ktoré sa podarilo za viac ako 25 rokov v ČR zrealizovať, to dokazuje. "Nejaké rezervy však stále vidíme," hovorí Martin Nádeníček, predseda predstavenstva spoločnosti Amper Savings, a.s.

Ide najmä o stále pretrvávajúci dodávateľský systém u energetických projektov, teda výber dodávateľa modernizovaných technológií súťažený na najnižšiu cenu bez akýchkoľvek záruk nad rámec zákona.

"Klient tak síce vysúťaží najnižšiu cenu, avšak v drvivej väčšine prípadov nezíska najvyššiu možnú úsporu svojich nákladov v priebehu celého životného cyklu realizovaného projektu, pretože dodávateľ nie je akokoľvek motivovaný pre správnu voľbu inštalovaných technológií a ich životnosťou, následnom nastavení prevádzkových režimov a dlhodobej aktívnej optimalizácii energetického hospodárstva klienta, čo sú hlavné prínosy riešenia modernizácie metódou EPC, "vysvetľuje Martin Nádeníček.

V predchádzajúcich rokoch nebol metodika EPC príliš kompatibilná s dotačnými titulmi, čo vyššie uvedenému dodávateľskému systému nahrávalo. "V súčasnej dobe však sú už tieto bariéry odstránené a tak veríme, že sa nám podarí presvedčiť potenciálnych klientov uvažujúcich o využití niektorého z operačných programov o prínose garantovaných energetických služieb," želá si Martin Nádeníček.

Niektorí klienti rekrutující sa predovšetkým z radov obcí považujú EPC projekty ako problematické a zložité, čo mnohých z nich odrádza. "Áno, zmluva o poskytovaní energetických služieb so zárukou je pomerne detailne spracovaná, avšak je to rozhodne v prospech všetkých zúčastnených strán, pretože jasne definuje východiskové parametre a spôsob vyhodnotenia garantovaných úspor," upozorňuje Martin Nádeníček a radí potenciálnym klientom využiť služby nezávislého poradcu, ktorý ho prevedie celým procesom výberu spoločnosti poskytujúcej energetické služby so zárukou.

Klienti tiež môžu na tento účel využiť dotačnej podpory programu EFEKT, ktorý možno využiť práve na spracovanie analýzy vhodnosti projektov pre EPC metodiku a tiež pre následné spracovanie projektovej dokumentácie verejného výberového konania. Túto možnosť využívajú skôr subjekty z verejného sektora, pretože sú viac "tlačení" do verejných výberových konaní zákonom. "Som ale presvedčený, že s pomocou nezávislého zástupcu klienta, ktorého odmenu navyše čiastočne kryje program EFEKT, by mohlo byť verejné výberové konanie na poskytovateľa energetických služieb pre subjekty zo súkromného sektora rozhodne väčším prínosom než administratívnou záťažou," zdôrazňuje Martin Nádeníček.

Česká republika sa spoločne s ostatnými členskými štátmi EÚ zaviazala v pomerne krátkej dobe k výraznému znižovaniu emisií COx, rovnako ako k obnove verejných budov. Za oboma týmito ukazovateľmi však v súčasnosti výrazne zaostáva. Napĺňanie oboch cieľov bude stáť ČR značné finančné prostriedky, nech sa k nim bude uberať akúkoľvek cestou. "Podľa nášho názoru je využitie metodiky EPC, teda splácanie investície do modernizácie energetických hospodárstva garantovanými úsporami prevádzkových nákladov, optimálnym riešením, pretože klient nemusí vynakladať žiadne vlastné prostriedky na to, aby znížil emisie COx a zároveň zmodernizoval svoj majetok, alebo zvýšil komfort svojich obyvateľov," uzatvára Martin Nádeníček.

Celý článok na prečítanie nájdete tu.Rekordný rok 2020 v oblasti garantovaných úspor  
22.2. 2021 / Zdroj: www.oenergetice.cz

Podľa údajov Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES) Česká republika bol minulý rok z pohľadu trhu energetických služieb so zárukou úspor (EPC) rekordný. Aktívne projekty ušetrili zákazníkom, ktorými sú prevažne mestá, kraje a ich príspevkové organizácie, elektrinu, plyn, teplo a vodu za takmer 400 miliónov korún. Jedná sa o najväčšiu ročnú úsporu od roku 1994, kedy boli v ČR realizované prvé EPC projekty. Množstvo ušetrenej energie v týchto projektoch stúplo oproti roku 2019 o 15%. Dvojkou na trhu energetických služieb v objeme garantovaných úspor bola spoločnosť Amper Savings. Viac informácií sa dočítate tu.Z Česka prichádza virtuálna mena CO2IN založená na obchodovanie s emisiami  
13.9. 2020 / Zdroj: www.tzb-info.cz

V Prahe bola Skupinou Amper predstavená unikátna virtuálna mena CO2IN, ktorá je založená na obchode s emisiami. Umožňuje firmám i jednotlivcom účinne prispievať k ochrane ovzdušia a obmedzovania klimatické zmeny. Viac informácií sa dočítate tu.Potrebujeme českú verziu Energiewende, hovorí Jan Palaščák  
24.2. 2020 / Zdroj: www.obnovitelne.cz

Jan Palaščák je úspešným podnikateľom v energetike. Vybudoval skupinu Amper Holding, ktorá sa dnes zaoberá úsporami energie, presnými predpoveďami počasia pre energetiku alebo investíciami do decentralizovaných zdrojov elektriny a tepla. V rozhovore napovie, ako sa jeho firmy pripravujú na zmeny v energetike, ktoré prináša postupný útlm spaľovania uhlia.

Celý rozhovor o budúcnosti energetiky, energetických službách a stratégiu našich spoločností si môžete prečítať tu.Sucho má na českej reaktory menší vplyv než na francúzskej, hovorí meteorológ Šálek  
21.2. 2020 / Zdroj: https://www.euro.cz

Hlavný meteorológ spoločnosti Amper Meteo Milan Šálek v rozhovore pre Euro.cz vysvetlil riziká klimatických zmien pre produkciu obnoviteľných zdrojov energie aj pre konvenčné zdroje, tepelné alebo jadrové bloky.

Celý rozhovor o dopadoch klimatických zmien na energetické zdroje si môžete prečítať tu.Kraj nechá spravovanie energií budov súkromníkovi, ušetrí desiatky miliónov  
7.3. 2019 / Zdroj: www.idnes.cz

O EPC projektu spoločnosti Amper Savings v Nemocnici Břeclav. Celý článok nájdete tu.kontaktný formulár


*


Twitter Facebook