ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Nemocnice

Profesionálne riešenie pre kvalitnú lekársku starostlivosť

Máme riešenie pre nemocnice a ďalšie zdravotnícke zariadenia, štátne, krajske, mestske aj súkromne. Náš tím disponuje skúsenosťami z mnohých úspešných realizácií úsporných opatrení v týchto špecifických prevádzkach. Nemocničné areály a v nich sa nachádzajúce budovy patrí k najvhodnejším objektom pre aplikáciu riešenie realizovaných metódou EPC (Energy Performance Contracting), prípadne EC (Energy Contracting), prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť významné úspory v nákladoch na energie. EPC stojí na samom vrchole energetických služieb a majiteľom, alebo zriaďovateľom môže zaistiť potrebnú modernizáciu energetického zázemia. A s tým súvisiace komfort vnútorného prostredia pre zamestnancov a pacientov, pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov.

Modernizáciu energetického hospodárstva zdravotníckych areálov našich klientov riešime komplexne a na kľúč. Ponúkame dlhodobé partnerstvo, ktoré musí priniesť pozitívne efekty na oboch stranách. Pri realizácii projektu EPC získava klient optimum medzi vynaloženými nákladmi a dosiahnutými efekty a navyše zmluvnú garanciu za dosiahnutie úspory. Vďaka aktívnemu energetickému manažmentu (EM) a skúsenostiam našich pracovníkov majú naši klienti podrobný prehľad o skutočnej spotrebe energie a informácie o možnostiach ďalšieho zlepšenia dosahovaných výsledkov.

Súčasťou služieb môže byť aj zabezpečenie financovania úsporných opatrení, klient tak nepotrebuje pre realizáciu projektu vlastné prostriedky. Garancie z našej strany za dosiahnutie úspor umožňuje splácania počiatočné investície a všetkých ďalších nákladov projektu.

Pre využitie metódy EPC by predvolené náklady na energie v súhrnnej výške mali dosahovať aspoň 100 tisíc EUR bez DPH / rok, pre aplikáciu energetického manažmentu stačí približne 25 tisíc EUR bez DPH / rok.

Energetický management a energeticky úsporné projekty sú pre nás dlhodobou prioritou. Preto už od počiatku pristupujeme ku každému klientovi individuálne a snažíme sa mu ponúknuť také riešenie energetického hospodárstva, ktoré zohľadňuje jeho momentálnej potreby aj plány. Vďaka našej garanciu dosiahnutie úspor po celú dobu trvania zmluvného vzťahu sme tak maximálne motivovaní na úzkej spolupráci s klientom, na trvalom procesu zlepšovania prevádzky už realizovaných úsporných opatrení a na hľadanie ďalších.

Poskytujeme tiež nezávislé poradenstvo v oblasti energetiky, spracovávame energetické posudky, audity a štúdie a preukazy energetickej náročnosti budov. Vykonávame kontroly energetickej účinnosti kotlov a klimatizáciou nielen na účely splnenia požiadaviek zákona, ale najmä s prihliadnutím na praktickú stránku využitia získaných poznatkov a dosiahnutie maximálnych úspor nákladov na nákup energií a palív. V neposlednom rade zabezpečujeme tiež komplexné poradenstvo v oblasti aktuálne poskytovaných dotácií pre energeticky úsporné projekty.

Na začiatku spolupráce ponúkame nezávislou konzultáciu v oblasti úspor energií a prípadnú pomoc s prípravou zadávacieho konania, ak je klient obstarávateľom.

Naše referencie z realizovaných projektov pre verejný a privátny sektor nájdete tu.

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook