ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Novinky

Amper Savings partnerom cestovateľského festivalu RAJBAS v Blansku 17-19.11.2023   24.10. 2023

Je nám cťou a potešením, že môžeme opakovane podporiť organizáciu tradičného nielen cestovateľského festivalu RAJBAS!

Festival tento rok oslávi štvrť storočia konania, v Blansku v Moravskom Krase, pod záštitou starostu mesta, hlavný víkendový programu je stanovený na 17-19.11.2023.

Dramaturgia akcie, vlastní festivaloví hostia a bohatý sprievodný program sľubujú, že sa bude opäť na čo tešiť.

O festivale a jeho programe sa dozviete viac informácií tu.


Vďaka modernizácii ušetrí Fakultná nemocnica u sv. Anny v Brne za energie stovky miliónov   17.10. 2023

Brnenskú Fakultnú nemocnicu pri sv. Anny čaká komplexná modernizácia energetických systémov. Celková cena činí 966 miliónov korún vr. dane. Projekt bude realizovaný osvedčenou metódou so zaručeným výsledkom (EPC), ktorá zaistí minimálnu garantovanú úsporu tepla, elektriny a vody o viac ako tretinu. Najväčší projekt svojho druhu v histórii SR bude realizovať združenie firiem Amper Savings a ENETIQA.

Fakultnú nemocnicu pri sv. Anny v Brne čaká v nasledujúcich osemnástich mesiacoch komplexná rekonštrukcia a modernizácia energetických technológií a zdrojov. „Modernizácia sa týka mnohých veľmi zastaraných technológií na hranici svojej životnosti. Realizačné práce prebehnú za plnej prevádzky nemocnice, máme však záruky, že vykonávané práce neobmedzia rozsah poskytovanej pacientskej starostlivosti. Výsledkom bude nemocnica, ktorá bude lepšie slúžiť celému Brnu a Juhomoravskému kraju,“ komentuje riaditeľ FNUSA Ing. Vlastimil Vajdák a dodáva: „Ušetrené náklady na energie nám v budúcnosti umožnia investovať do ďalšieho zvýšenia kvality lekárskej starostlivosti a komfortu pacientov.

Modernizácia energetických technológií a zdrojov nemocnice sa realizuje metódou so zaručeným výsledkom, tzv. EPC. Dodávateľské združenie spoločností Amper Savings a ENETIQA v rámci tejto metódy zmluvne garantujú zníženie spotreby prinajmenšom o jednu tretinu oproti súčasnej spotrebe. Amper Savings, ako líder združenia, celú zákazku navyše zastrešuje a zaistí aj následný desaťročný aktívny energetický manažment. „Jedná sa o najväčší EPC projekt v SR s ohľadom na rozsah technologických opatrení, rozsiahlosť a komplexnosť riešení v oblasti energetických úspor,“ podotýka k projektu generálny riaditeľ Amper Savings Radek Vrána.

Vďaka tomu by mala nemocnica počas desiatich rokov od ukončenia modernizácie usporiť na energiách a stočnom prinajmenšom 507 miliónov korún vr. DPH. Realizované technické opatrenia zaistia, že sa produkcia emisií skleníkových plynov oproti referenčnému obdobiu zníži minimálne o tridsaťtri percent. Predseda predstavenstva spoločnosti ENETIQA Jörg Lüdorf k tomu dodáva: „Ako dodávatelia garantujeme minimálne zníženie spotreby energií o 30 % a tomu zodpovedajúce výdavky za energie. Konečná finančná úspora bude ešte o niečo vyššia, pretože ceny energií a stočného v nasledujúcich desiatich rokoch pravdepodobne naďalej porastú.”

Modernizácia sa týka troch areálov a dvadsiatich budov Fakultnej nemocnice pri sv. Anny. Súčasťou úprav budú stavebné opatrenia, ktoré zlepšia tepelno-technické vlastnosti obálok vybraných budov, výstavba novej plynovej parnej kotolne, modernizácia zdrojov a inštalácia nových rozvodov tepla a pary. Vo všetkých objektoch nemocnice budú inštalované nové výmenníkové stanice. Nové vzduchotechnické jednotky umožnia využívať odpadové teplo z modernizovaného systému chladenia. Desať tisíc úsporných LED svietidiel zaistí značnú úsporu na osvetľovacej technike. Inštalácia dvoch lokálnych fotovoltaických elektrární zaistí čiastkovú energetickú sebestačnosť areálu.

Projekty s garantovaným znížením energetickej spotreby (EPC) zahŕňajú návrh úsporných opatrení, prípravu, realizáciu a prípadne dojednanie financovania projektu, ktorý prinesie úspory energie budov a zariadení. Energetické služby so zárukou sú vďaka dodávateľom zmluvne garantovanému dosiahnutiu úspor a preneseniu všetkých rizík projektu na poskytovateľa (ESCO) vhodné najmä pre subjekty verejnej sféry, napríklad municipality či zdravotnícke zariadenia. Prvé EPC sa v Česku realizovali už pred tridsiatimi rokmi, počet úspešných EPC realizácií prekročil tri stovky projektov.

Základné parametre projektu EPC Fakultnej nemocnice pri sv. Anny v Brne:

➔ Garantovaná minimálna ročná úspora 50,7 mil. Kč vr. DPH za rok z nákladov za energie a vodu zodpovedá 30 % z pôvodných celkových ročných referenčných nákladov 171,5 mil. Kč vr. DPH.

➔ Garantovaný pokles emisií CO2 zodpovedá ročným emisiám vygenerovaným 4 316 vozidlami Škoda Octavia s nájazdom 10 000 km.

➔ Celková ponuková cena projektu 966,4 mil. Kč vr. DPH. Z toho predpokladaná dotačná podpora poskytovaná Národným fondom životného prostredia z Národného plánu obnovy spravovaným Štátnym fondom životného prostredia je 540 mil Kč.

➔ EPC projekt FNUSA bude realizovaný na 20 objektoch.

➔ Komplexnosť realizovanej modernizácie: výstavba novej parnej kotolne pre výroby pary, následne využívanej na vlhčenie v jednotkách vzduchotechniky a sterilizácii, zatienenie budov pre zamedzenie prehrievania a obmedzenej spotreby na výrobu chladu, rekonštrukcie a modernizácie osvetľovacích sústav, doplnenie a úprava systémov regulácie tepelnej energie, využitie odpadového tepla pri vetraní budov, využití odpadového tepla a semicentrálnych zdrojov chladu, jednotný energetický dispečing nad všetkými realizovanými opatreniami, zlepšenie tepelno-technických vlastností vybraných konštrukcií budov a ďalšie, inštalácia dvoch FVE s výkonom približne 373 kWp, inštalácia tieniacej techniky.

O EPC:

Energetické služby so zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, skrátene EPC) zahŕňajú návrh úsporných opatrení, prípravu, realizáciu a prípadné zabezpečenie financovania projektu, ktorý prinesie úspory energií budov a zariadení. Všetky riziká projektu nesie poskytovateľ (ESCO – z angl. Energy Saving COmpany) av prípade, že úspory nie sú dosiahnuté podľa vopred stanoveného modelu, tiež hradí rozdiel. Neoddeliteľnou súčasťou EPC je dôsledný aktívny energetický manažment. Investície do projektu metódou EPC majú podľa typu a stavu technológií a objektov návratnosť 5 až 15 rokov.

Viac sa o našich referenčných projektoch dozviete tu.


Psychiatrická nemocnica v Dobřanoch po modernizácii ušetrí za energie každoročne desať miliónov korún   22.9. 2023

Psychiatrická nemocnica v Dobřanoch dokončila modernizáciu energetických zariadení za takmer 333 miliónov korún. Vďaka projektu ušetrí nemocnica približne desať miliónov korún ročne, teda 30 percent pôvodných nákladov za energie. Emisie skleníkových plynov klesnú o takmer 2 500 ton, čo zodpovedá 43 % poklesu oproti referenčnému obdobiu Dosiahnutie úspory garantuje v rámci zazmluvnenia realizátor projektu spoločnosť Amper Savings.

Kľúčovými súčasťami modernizácie energetických zariadení nemocnice sú vybudovanie novej plynovej kotolne s kondenzačnou technológiou, výmena rozvodov vykurovacej vody a pary, zateplenie budov v areáli, inštalácia strešnej fotovoltaickej elektrárne. K ďalším opatreniam patrí inštalácia parného zdroja pre technologické účely, osadenie kogeneračnej jednotky s výkonom cca 199 kWe/265 kWt pre kombinovanú výrobu tepla a elektriny, výmena technológie práčovne, zdroje chladu a LED osvetlenia, modernizácia systému merania a regulácie. V rámci projektu boli vymenené viac ako 3 kilometre potrubia, viac ako 6 500 vnútorných svietidiel, zateplených 12 250 metrov štvorcových pôd a cez 1 100 metrov štvorcových plochých striech, bola vybudovaná nová 180 metrov dlhá plynová prípojka a na existujúce radiátory bolo nainštalovaných 2 ventilov a hlavíc. „V nadväznosti na projekt je zriadený centrálny dispečing s režimom 24/7, ktorý bude slúžiť na riadenie a monitorovanie energetického hospodárstva. Do jeho kompetencie spadnú postupne aj ďalšie procesy spojené s fungovaním nemocnice, vrátane úloh pri zaisťovaní fyzickej bezpečnosti a požiarnej ochrany celého areálu,“ opísal Karel Malý, technický námestník nemocnice.

„Projekt sme začali pripravovať ešte v čase, keď bola situácia na trhu s energiami oveľa priaznivejšia ako dnes. Sme radi, že sme ho dokončili práve teraz, keď sú ceny energií násobne vyššie ako v predchádzajúcich rokoch. Kotolňa a ďalšie zariadenia a opatrenia sú v skúšobnej prevádzke niekoľko mesiacov a už teraz môžeme povedať, že ušetríme bezmála 30 percent spotreby energií. Usporené prostriedky chceme využiť na ďalší rozvoj areálu, skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie komfortu pacientov,“ uviedol riaditeľ nemocnice Petr Žižka. Doplnil, že celé dielo bolo zhruba rok a pol realizované za bežnej prevádzky nemocnice, pričom nebola ovplyvnená starostlivosť o pacientov.

„Podobné projekty energetických úspor už úspešne fungujú v niekoľkých ďalších nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Všeobecne pomáhame znižovať náklady na elektrinu, plyn, teplo či vodu, so zachovaním či zlepšením užívateľského komfortu a technologickej racionality a udržateľnosti. Prispievame tak okrem iného aj k znižovaniu emisií oxidu uhličitého,“ uviedol Radek Vrána, generálny riaditeľ spoločnosti Amper Savings. Doplnil, že v dobranskej nemocnici sa najviac ušetrí na zemnom plyne (42 percent) a na elektrine (36 percent) a emisie oxidu uhličitého sa znížia o 2 479 ton za rok, čo predstavuje až 43 percentný pokles oproti referenčnej spotrebe. Dodal, že Amper Savings bude poskytovať v ďalších rokoch nemocnici aj služby aktívneho energetického manažmentu, vďaka čomu sa očakáva ďalšie znižovanie spotreby energií areálu nemocnice.

Celkové náklady na renováciu a modernizáciu energetických zariadení nemocnice predstavujú necelých 333 miliónov korún. Projekt je financovaný z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu nemocnice. Európska dotácia činí 58,4 percenta výdavkov, 15 percent výdavkov hradí štát. Projekt Energetické úspory so zárukou (EPC) realizovala spoločnosť Amper Savings, ktorá garantuje dosiahnutie minimálnej úspory av prípade jej nesplnenia hradí náklady za energie nad rámec dohodnutého.


Breclav vďaka rozsiahlym energetickým úsporám ušetrí desiatky miliónov korún   29.6. 2023

Dokončili sme energeticky úsporné opatrenia, ktoré v budúcich rokoch prinesú Mestu Břeclav vďaka garantovaným úsporám úspory desiatok miliónov korún. Mesto Břeclav sa tak zaradilo medzi energeticky najefektívnejšie a najúspornejšie mestá v Českej republike, ktoré využívajú metódu EPC – energetické služby so zárukou – ako v mestských objektoch či v krajom spravovaných zdravotníckych zariadeniach, tak v súkromných priemyselných prevádzkach.

V roku 2022 mesto Břeclav vyhlásilo verejnú súťaž poskytovanie energetických služieb s garantovanou úsporou (EPC) po dobu desiatich rokov. Jej víťazom sa stala spoločnosť Amper Savings zo Skupiny Amper, tradičný hráč na poli energetických služieb (ESCO). Realizované technické opatrenia sú teraz vo fáze dokončenia av nasledujúcich rokoch zaistia prostredníctvom dlhodobej spolupráce mesta a dodávateľskej spoločnosti v rámci energetického manažmentu zmluvne garantované minimálne úspory.

Projekt EPC pre mesto Břeclav prinesie v nadchádzajúcich desiatich rokoch minimálnu úsporu 35,6 miliónov korún z nákladov za energie a vodu, čo zodpovedá 41% z pôvodných celkových referenčných nákladov. Modernizácia štyroch z ôsmich renovovaných objektov bola spolufinancovaná z dostupných európskych fondov. Celková hmotná investícia do realizovaných opatrení dosiahne približne 56 miliónov korún bez DPH, z toho dotačná podpora je v úrovni približne 11,7 miliónov korún. V rámci breclavského mestského projektu EPC prešlo modernizáciou osem objektov, ktoré sú v mestskom nehnuteľnostnom fonde z hľadiska energetickej spotreby najvýznamnejšie.

Spoločnosť Amper Savings garantuje dosiahnutie úspor najmä vďaka komplexnému prístupu šitému na mieru každému z modernizovaných mestských objektov. Tento komplexný prístup kombinuje opatrenia, ako sú zatienenie budov na zamedzenie prehrievania a obmedzenej spotreby na výrobu chladu, rekonštrukcia osvetľovacích sústav, doplnenie a úprava systémov regulácie tepelnej energie, inštalácia fotovoltaických elektrární na strechy objektov, využitie odpadného tepla pri vetraní budov, inštalácia reverzibilných tepelných čerpadiel , inštalácia kombinovanej výroby elektriny a tepla, využitie odpadového tepla z technologického chladenia, obmedzenie spotreby čistej vody a recirkulácia technologických vôd v rámci zimného štadióna, jednotný energetický dispečing nad všetkými realizovanými opatreniami a ďalšie.

Energetické služby so zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, skrátene EPC) zahŕňajú návrh úsporných opatrení, prípravu, realizáciu a príp. zabezpečenie financovania projektu vedúce k úsporám energie budov a zariadení. Všetky riziká projektu nesie poskytovateľ (ESCO – z angl. Energy Saving COmpany) av prípade, že úspory nie sú dosiahnuté podľa vopred stanoveného modelu, hradí rozdiel. Neoddeliteľnou súčasťou EPC je dôsledný aktívny energetický manažment. Investície do projektu metódou EPC majú podľa typu a stavu technológií a objektov návratnosť 5 až 15 rokov.

Jedná sa o klasické objekty občianskej vybavenosti typu škola či úrad, ale aj o špecifické viac technologické procesy v prostredí zimného štadióna, kde sú snáď úsporné opatrenia najkomplexnejšie. Okrem klasických riešení v podobe riadenia a regulácie realizujeme napr. využitie odpadového tepla z procesu chladenia, recirkuláciu odpadovej vody, nové osvetlenie ľadovej plochy, využitie spätného získavania tepla pri prevádzke vzduchotechnik, inštaláciu doplnkových zdrojov v podobe kombinovanej výroby elektriny a tepla, ale aj nové fotovoltaické elektrárne,“ uvádza Pavel Řehák, projektový manažér projektu EPC Břeclav.

Břeclav je vďaka projektom EPC realizovaných spoločnosťou Amper Savings, a.s. špecifická v celorepublikovom meradle. Už roku 2015 tu vznikol EPC projekt vo výrobnom závode GUMOTEX, a.s., ktorý bol zameraný predovšetkým na rekonštrukciu a vyššiu účinnosť výroby pary nutnej pre použitie vo výrobných procesoch. V roku 2017 potom nadviazal pilotný projekt EPC v krajom zriaďovanej organizácii Nemocnice Břeclav, ktorý okrem zateplenia obsahoval celkovú rekonštrukciu energetiky s dosahovanou úsporou približne. 50 % pri úspore zemného plynu v oblasti tepelného hospodárstva. V roku 2022 potom vzniká dnes už aj vďaka možnosti kombinácie dotačných programov podporený projekt EPC na celkom ôsmich vybraných objektoch mesta.

V Břeclavi sa nám v priebehu niekoľkých rokov podarilo zrealizovať projekty EPC, ktoré nezávisle na sebe vznikali v rôznych subjektoch, u rôznych zadávateľov a vlastníkov energetických hospodárstiev. Tým sa mesto Břeclav jednoznačne radí medzi jedinečné a príkladné mestá využívajúce metodiku EPC naprieč sektormi a možno ho tak považovať za jedno z energeticky najefektívnejších a najmodernejších miest v Česku,“ uvádza Radek Vrána, generálny riaditeľ Amper Savings, a.s.

Základné parametre projektu EPC pre mesto Břeclav:

 • Ročná úspora 1,5 mil. EUR/10 rokov z nákladov za energie a vodu zodpovedá 41 % z pôvodných celkových referenčných nákladov!
 • Mestský projekt EPC bol realizovaný na 8 objektoch, ktoré sú z hľadiska portfólia mestských budov a energetickej spotreby najvýznamnejšie. Z toho na 4 objektoch bolo využité spolufinancovanie z dostupných európskych dotácií.
 • Skutočne komplexné dielo: zatienenie budov na zamedzenie prehrievania a obmedzenej spotreby na výrobu chladu, rekonštrukcia osvetľovacích sústav, doplnenie a úprava systémov regulácie tepelnej energie, inštalácia FVE elektrární na strechy objektov, využitie odpadného tepla pri vetraní budov, inštalácia reverzibilných tepelných čerpadiel, elektriny a tepla, využitie odpadového tepla z technologického chladenia, obmedzenie spotreby čistej vody a recirkulácie technologických vôd v rámci zimného štadióna, jednotný energetický dispečing nad všetkými realizovanými opatreniami a ďalšie.
 • Celková hmotná investícia dosiahla cca 2,4 mil. EUR bez DPH, z toho dotačná podpora cca 0,5 mil. EUR.

Viac sa o našich referenčných projektoch dozviete tu.


Podpísaná EPC zmluva s Nemocnicou Hustopeče   9.12. 2022

S koncom roka spoločnosť Amper Savings, a.s. uspela v ďalšej verejnej súťaži z oblasti zdravotníctva a podpísala 10 ročnú zmluvu na poskytovanie energetických služieb metódou EPC v Nemocnici Hustopeče, p.o.

Týmto krokom nadväzujeme na veľmi úspešný pilotný EPC projekt Juhomoravského kraja v oblasti zdravotníctva – Nemocnici Břeclav, p.o. Projekt v Nemocnici Hustopeče nad rámec komplexných úsporných opatrení v modernizácii budovy i obnovy technických zariadení kombinuje aj požiadavky zadávateľa na potrebnú úpravu vybraných priestorov na zlepšenie stavu poskytovaných zdravotníckych služieb. Investícia do úsporných opatrení je financovaná zmluvne garantovanými úsporami, dotačnými prostriedkami z Operačného programu Životné prostredie (výzvy NPO) a spolufinancovaním zo strany zriaďovateľa.

Okrem zlepšenia tepelnotechnického stavu obvodových konštrukcií dochádza k realizácii nového zdroja tepla, doplneniu IRC regulácie pre riadené vykurovanie priestorov, komplexnej obnove existujúceho osvetlenia, doplneniu vlastnej výroby elektrickej energie prostredníctvom FVE panelov, k doplneniu tepelného čerpadla s možnosťou reverzibilnej funkcie pre chladenie/vykurovanie a realizácii nových podkrovných priestorov na zjednodušenie a zlepšenie stavu poskytovaných služieb. Prostredníctvom služby energetického manažmentu a energetického dispečingu budeme spoločne s klientom dohliadať na riadnu účinnú funkciu inštalovaných zariadení a minimalizáciu dnes stále viac diskutovaných energetických nákladov areálu.

V poslednej dobe sledujeme významný nárast počtu projektov, pri ktorých sa metóda EPC vo forme garantovaných prínosov kombinuje s dotačnými prostriedkami aj vlastnými zdrojmi zadávateľa. Týmto spôsobom sa v praxi realizujú projekty, ktoré koncepčne a najmä v jeden moment významne posúvajú nielen energetiku, ale aj stav vlastných zariadení, značne dopredu. O to viac sme radi, že podobný projekt vznikol v našom kraji a spoločne s nami už skôr zrealizovaným EPC projektom v Nemocnici Břeclav môže byť vzorom pre ďalšie organizácie Juhomoravského kraja pre modernizáciu svojich energetických hospodárstiev. Hustopeče sú tiež ďalším mestom, kde projekt z metódy EPC realizujeme nielen na zdravotníckom zariadení, ale aj na mestskom majetku (plaveckom bazéne),“ uvádza Radek Vrána, generálny riaditeľ spoločnosti Amper Savings, a.s.

Vďaka tomuto EPC projektu budú na areáli dosiahnuté úspory elektrickej energie vo výške minimálne 29,7% a na teple 38,8%. Celkové emisie CO2 klesnú oproti referenčným spotrebám o 33,3%.

V našej nemocnici dlhodobo pracujeme na koncepčnej obnove majetku na zlepšenie nami poskytovaných zdravotníckych služieb. Projektom EPC urobíme ďalší významný krok k zníženiu energetickej náročnosti budov a zlepšeniu celkového stavu nemocnice vrátane využitia jednotlivých budov. Najmä v tejto dobe, kedy rapídnym spôsobom narastajú náklady na energie, dosiahneme garantovaným spôsobom úspory, ktoré budeme môcť využiť na ďalšie skvalitňovanie služieb pre našich pacientov. Navyše využívame skúsenosť z Nemocnice Břeclav, kde už niekoľko rokov tento projekt úspešne funguje a ukazuje sa, aký je práve pre nemocnice prospešný,“ uvádza Ing. Petr Baťka, riaditeľ Nemocnice Hustopeče.

Viac o našich referenčných projektoch sa dozviete tu.


Druhá realizačná zákazka pre spoločnosť BOHEMILK   16.8. 2022

V spoločnosti BOHEMILK, a.s. získal Amper Savings v krátkom čase po sebe aj druhú významnú výstavbovú zákazku. V spolupráci so spoločnosťou GEA Czech Republic budeme realizovať rekonštrukciu vzduchotechnickej jednotky pre sušiacu vežu. Realizáciou dôjde k zvýšeniu energetickej účinnosti pri zachovaní súčasnej špičkovej kvality výsledných produktov.

Sme veľmi hrdí na túto dôveru v našu spoločnosť od tohto známeho výrobcu mliekarenských produktov a zmrzliny z Opočna a tešíme sa na budúcu spoluprácu.


Amper rekonštruuje systém vykurovania v spoločnosti BOHEMILK   31.7. 2022

Je nám potešením, že Amper Savings získal významnú zákazku v mliekarenskej spoločnosti BOHEMILK a.s., tradičnom výrobcovi obľúbenej opočenskej zmrzliny a ďalších mliečnych výrobkov. V tomto prípade nejde o EPC projekt, ale o klasickú výstavbovú zákazku, ktorá prinesie klientovi významné úspory energie a tým aj financií. Predmetom tejto zákazky je náhrada existujúceho parného systému vykurovania vo výrobnom bloku za vykurovanie teplovodné (pričom pre vykurovanie sa bude využívať odpadové teplo), výmena osvetlenia s LED technológiou vo všetkých výrobných priestoroch a tiež sa bude novo využívať energia pri redukcii tlaku pary na výrobu elektriny.


Ojedinelý komplexný projekt energetických úspor so zárukou (EPC): Psychiatrická nemocnica v Dobřanoch ušetrí úsporou energií desiatky miliónov korún ročne!   26.4. 2022

Tradičnému hráčovi na poli ESCO služieb spoločnosti Amper Savings zo Skupiny Amper, sa podarilo vysúťažiť a uzavrieť 10 ročnú zmluvu o poskytovaní energetických služieb s garantovanou úsporou s Psychiatrickou nemocnicou v Dobřanoch. Jedná sa o jeden s rozsahom najväčších a najkomplexnejšie poňatých projektov v histórii EPC v SR, súčasne najväčší v danej kategórii. V nasledujúcich 19 mesiacoch bude za 13,3 miliónov EUR modernizovaných celkom 46 objektov v areáli o rozlohe 42 ha. Spolu s tým sa Amper Savings zaviazal počas týchto 10 rokov garantovať dosiahnutie úspor energetických a prevádzkových nákladov nemocnice v hodnote 4,8 miliónov EUR, a to v cenách referenčného roka. Vzhľadom na súčasné vysoké ceny energií teda bude skutočná úspora finančných prostriedkov klienta násobne vyššia a jednoznačne sa vďaka tomuto projektu zvýši aj komfort a kvalita prostredia pre klientov a zamestnancov.

Metóda EPC je v Českej republike využívaná už takmer 30 rokov. Za tú dobu bolo na trhu realizovaných takmer 270 EPC projektov, ktoré klientom ušetrili takmer 5,3 miliardy korún na nákladoch za energie. Z toho necelú desatinu projektov realizoval Amper Savings,“ uvádza Martin Nádeníček, partner skupiny Amper.

Základné parametre projektu:

 • Ročná úspora 0,5 mil. EUR z nákladov za energie a vodu zodpovedá 35% z pôvodných celkových nákladov!
 • Najväčší podiel úspor, tj 42 % bude dosiahnutý na úspore za zemný plyn a súčasne 36 % na elektrickej energii. Ďalej dôjde k zníženiu emisií CO2 o 2 479 ton za rok, čo predstavuje 43 % pokles oproti referenčnej spotrebe.
 • Projekt formou EPC prebehne v 46 objektoch v areáli o rozlohe 42 ha, jedná sa teda o najväčší projekt EPC realizovaný v rámci psychiatrických nemocníc v Česku; a to so zachovaním plnej prevádzky, pri takmer 100% naplnenosti lôžok.
 • Skutočne komplexné dielo: úprava plášťov, zateplenie a výmena okien, rekonštrukcia parných a teplovodných kotolní, rekonštrukcia parnej práčovne, inštalácia KGJ a FVE, LED osvetlenie, rekonštrukcia areálových rozvodov a OPS, inštalácia TRV, nový systém MaR a integrovaný systém energetického manažmentu. Celková investícia dosiahne 13,3 mil. EUR, z toho úsporné opatrenia stavebného charakteru vo výške 3,2 mil. EUR a na moderné úsporné energetické technológie pôjde 10,1 mil.EUR.
 • EÚ dotácia činí 58 % výdavkov v rámci OPŽP a 15 % výdavkov bude hradených zo štátneho rozpočtu, ostatné náklady budú hradené z rozpočtu nemocnice.

 

Výstavba psychiatrickej nemocnice v Dobřanoch bola rozhodnutá Českým zemským snemom 15. októbra 1874 a do stálej prevádzky bola nemocnica uvedená už v roku 1880 ako jedno z najmodernejších zariadení tohto typu v Európe s kapacitou 600 chorých. Na výstavbe sa podieľal architekt Beníšek, ktorý bol vyzvaný na vypracovanie vlastných stavebných plánov a poverený architektonickým riadením stavby. Provizórne bol ústav otvorený dňa 13. apríla 1880 tým, že sem bolo prevezených 50 chorých mužov z preplneného pražského ústavu. Priamy príjem chorých z terénu bol potom zahájený 5. marca 1881. Dnes je Psychiatrická nemocnica v Dobřanoch štátnou príspevkovou organizáciou v priamej riadiacej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva. Charakteristikou starostlivosti je odborným lôžkovým zdravotníckym zariadením, zabezpečujúcim predovšetkým dlhodobú liečbu a liečebnú rehabilitáciu psychicky chorých pacientov všetkých vekových kategórií v nadväznosti na akútnu psychiatrickú liečbu. Diferencovanie starostlivosti je zabezpečené prostredníctvom špecializovaných oddelení (pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, odd. pre liečbu závislostí, odd. internej pre somaticky zhoršených psychiatricky liečených pacientov). Architektonicky sa jedná o jeden z najväčších liečebných areálov v SR, s rozlohou 42 ha. 46 objektov je rozmiestnených v rozľahlom parku, ktorý bol zakladaný ako lužný les. Areál nie je pamiatkovo chránený, ale aj tak budú rekonštrukcie prebiehať veľmi citlivo, so snahou zachovania unikátneho dedičstva.

 

Ponuka spoločnosti Amper Savings bola v rámci uskutočneného verejného obstarávania vybraná ako najvhodnejšia, doterajší priebeh spolupráce hodnotíme ako korektný a veríme, že aj tento fakt bude zárukou dosiahnutia úspechu vo veci. Usporené prostriedky chceme využiť na ďalší rozvoj areálu, skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie komfortu pacientov,“ uvádza JUDr. Silvia Langová, právnik nemocnice poverený riaditeľom nemocnice MUDr. Petrom Žižkom vedením EPC projektu.

 

Projekt je realizovaný metódou energetických úspor so zárukou (EPC), čo pre klienta fakticky znamená, že má deklarovanú úsporu od ESCO spoločnosti garantovanú priamo v zmluve, a to aj s prípadnou sankciou za nesplnenie a súčasne s možnosťou, vďaka kvalitnému prevedeniu a aplikácii aktívneho energetického manažmentu , tieto úspory prekročiť. Garantovaná úspora takmer 0,5 mil. EUR/rok určite pomôže nemocnici prečkať súčasné neľahké obdobie, kedy sa ceny energií posúvajú do astronomických výšin a akékoľvek plytvanie a neefektívnosť sa už nielen nevypláca, ale je v podstate na hranici hazardu.

 

Jednoznačným ekologickým prínosom, ktorý síce spomíname na poslednom mieste, ale v optike udržateľnosti zdravého životného prostredia pre budúce generácie ho považujeme v Skupine Amper za veľmi podstatný, je skutočne nezanedbateľná ročná úspora emisií CO2 vo výške 2 479 ton, rovnaké množstvo vyprodukuje za 1 deň prevádzky napr. klasický elektrárenský blok ČEZ s výkonom 100 MW.

 

V rámci EPC projektu v Psychiatrickej nemocnici Dobřany dôjde k realizácii nasledujúcich úsporných opatrení: zateplenie a výmena okien budov v areáli, vybudovanie novej modernej plynovej kotolne s úspornou nízkoemisnou kondenzačnou technológiou s výkonom 6,1 MW, inštaláciu nového vysoko-efektívneho parného zdroja pre technologické účely s výkonom 5 t/hod, výmene rozvodov vykurovacej vody a pary o celkovej dĺžke 3 km, tlakovému oddeleniu a inštalácii nových objektových odovzdávacích staníc as tým súvisiaceho ohrevu TV, výmene rozvodov pitnej vody, kde je súčasne kladený dôraz na zvýšenie jej akosti a bakteriálnej čistoty , inštaláciu kogeneračnej jednotky a súčasne strešnej fotovoltaickej elektrárne, kompletnú rekonštrukciu technológie parnej práčovne, výmene zdroja chladu a kompletnej obmene vnútorného a vonkajšieho osvetlenia za LED, bude uplatnená individuálna regulácia vykurovania v miestnostiach a dôjde k modernizácii systému merania a regulácie naprieč areálom a nad jednotlivými technológiami. Po realizačnej časti bude Amper Savings poskytovať psychiatrickej nemocnici služby aktívneho energetického manažmentu po celú dobu 10 ročného trvania projektu.

 

Podobné projekty energetických úspor z autorskej dielne Amper Savings a financované metódou EPC už úspešne fungujú v niekoľkých ďalších nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, ale naše pôsobisko, resp. klientela je širšia a pohybujeme sa tak aj v oblasti municipálnej, školskej a vysokou mierou aj v priemysle. Zákazky v zdravotníckom sektore sú o to náročnejšie, že prebiehajú za plnej prevádzky a ide tu „o život“ viac ako inde, čo kladie vysoký nárok na kvalitu organizácie stavby a súčinnosť investora. Všeobecne pomáhame znižovať náklady na elektrinu, plyn, teplo či vodu, so zachovaním či zlepšením užívateľského komfortu a technologickej racionality a udržateľnosti. Prispievame tak oi aj k znižovaniu emisií CO2, čo je dnes tiež často skloňovanou témou.“ konštatoval Ing. Radek Vrána, generálny riaditeľ spoločnosti Amper Savings.

 

Amper Savings je v oblasti EPC či EM v zdravotníckom sektore partnerom nemocníc v Břeclavi, Novom Meste na Morave, Jihlave, Hustopečiach, Šumperku a Třebíči.

 

Viac o našich referenčných projektoch sa dozviete tu.


Amper Savings pomáha Nemocnici Trebišov šetriť náklady na energie   28.2. 2022

Spoločnosť Amper Savings, a.s. uzavrela zmluvu o poskytovaní služieb energetického manažmentu s Nemocnicou Třebíč. Opäť tak rozširuje portfólio klientov z oblasti zdravotníctva, v ktorom má spoločnosť bohaté skúsenosti ako s projektmi energetického manažmentu, tak významnými EPC projektmi. Všetky získané skúsenosti a know how tak bude môcť novo aplikovať aj u Nemocnice Třebíč, kde bude zaisťovať technickú podporu prevádzkovým manažérom klienta, optimalizovať a udržiavať systém merania a regulácie a poskytovať poradenstvo v oblasti realizácie energeticky úsporných opatrení a dlhodobej energetickej koncepcie klienta.

Nemocnica urobila v rámci svojho dlhodobého smerovania významný krok k optimalizácii prevádzkových nákladov, čo je v dnešnej dobe, keď ceny energií dosahujú historické maximá, dôležitejšie než kedykoľvek predtým.

Viac informácií o našich projektoch nájdete tu.


Amper Savings poskytuje služby energetického manažmentu pre mesto Hodonín   25.1. 2022

Spoločnosť Amper Savings uzavrela s mestom Hodonín dňa 25.1.2022 zmluvu o poskytovaní služieb energetického manažmentu. Mesto Hodonín tak získava skúseného partnera na zavedenie systému hospodárenia s energiou v podobe aktívneho energetického manažmentu pre 15 mestských budov.

Okrem prípravy na splnenie aktuálnych legislatívnych požiadaviek bude naša spoločnosť viesť a vytvárať dohľadový systém merania a regulácie pre kontinuálnu optimalizáciu spotreby energií v objektoch klienta, predkladať návrhy úsporných opatrení, koordinovať existujúce investičné akcie mesta a podieľať sa na príprave rozvojových a koncepčných projektoch mesta Hodonín v oblasti energetiky.

Veľmi si vážime tejto spolupráce a veríme, že bude prínosná nielen pre mesto v podobe znížených prevádzkových nákladov na energie, ale predovšetkým pre jeho obyvateľov a ich komfort.

Viac informácií o našich referenčných projektoch nájdete tu.


Amper Savings partnerom cestovateľského festivalu RAJBAS v Blansku   15.11. 2021

Je nám cťou a potešením, že môžeme podporiť organizáciu a konanie tradičného nielen cestovateľského festivalu RAJBAS.

Tento festival sa koná, s ročnou covidovou pauzou, už po dvadsiaty trikrát v Blansku v Moravskom Krase, pod záštitou starostu mesta. Termín konania hlavného víkendového programu festivalu je stanovený na 19.-21.11.2021. Dramaturgia akcie, vlastný festivaloví hostia a bohatý sprievodný program sľubujú, že sa bude opäť na čo tešiť.

Tematické zameranie bude zjednodušene o tom, že aj táto doba prináša mnoho pozitívneho, že je dobré si viac vážiť veci, ktoré sme predtým brali ako samozrejmosť, mnohokrát ich ani nevnímali.

O festivale a jeho programe sa dozviete viac informácií tu.


Amper Savings realizuje energeticky úsporné opatrenia v areáli spoločnosti BOCHEMIE   21.9. 2021

Spoločnosť Amper Savings uzavrela dňa 21.9.2021 EPC zmluvu so spoločnosťou BOCHEMIE a.s., v ktorej areáli poskytovala od roku 2015 služby energetického manažmentu. V priebehu tejto príkladnej 6 ročnej spolupráce dochádzalo k postupnému rozširovaniu poskytovaných služieb (energetik areálu, zabezpečenie obsluhy energetického hospodárstva areálu, rekonštrukcia a prevádzka centrálnej kompresorovej stanice ..) a bližšiemu poznávanie špecifických prevádzkových potrieb klienta. Návrh energeticky úsporných investičných opatrení splácaných z garantovaných úspor a uzavretie EPC kontraktu je tak logickým vyústením tohto dlhoročného úzkeho vzťahu medzi poskytovateľom energetických služieb a klientom.

V priebehu nasledujúcich 12 mesiacov vykoná Amper Savings v spolupráci so sesterskou spoločnosťou Amper Industry rekonštrukciu existujúceho systému výroby pary, dôjde k úprave rozvodov, inštaláciu kombinovanej výroby elektriny a tepla a súvisiaceho vykurovania vrátane príslušných úprav systému merania a regulácie.

Spoločnosť Amper Savings si od svojho počiatku zakladá na individuálnom a koncepčnom prístupu ku každému svojmu klientovi a uzavretie tejto EPC zmluvy je ukážkovým príkladom kvalitnej dlhodobej spolupráce medzi poskytovateľom energetickým služieb a ich príjemcom. Veľmi si vážime dôvery, ktorú do nás vedenia spoločnosti BOCHEMIE a.s. týmto vložilo.

Bochemie je špecializovaná chemická spoločnosť vyrábajúca širokú škálu pokročilých materiálov a prípravkov, ktoré sú široko využívané v rôznych priemyselných odvetviach a kľúčových procesoch, ako napr. uchovávanie energie, ochrana dreva, povrchové úpravy ocele a zliatin alebo inteligentné textílie. Za skupinou Bochemie zamestnávajúcou viac ako 400 zamestnancov, do ktorej patrí okrem iného aj celosvetovo uznávaný výrobca priemyselných akumulátorov GAZ Geräte- und Akkumulatorenwerk Zwickau GmbH, stojí viac ako 2200 dlhoročných zákazníkov zo 120 krajín sveta, ktorí na Bochémii oceňujú predovšetkým inovácie, spoľahlivú zákaznícku podporu v kombinácii so schopnosťou rozpoznať príležitosti, ktoré sa na rôznych trhoch rozvíjajú.


Amper Savings partnerom projektu Připrav Brno   2.8. 2021

Spoločnosť Amper Savings sa pripojila k podpisu Memoranda o dlouhodové spolupráci na záväzku štatutárneho mesta Brna k adaptácii na klimatické zmeny. Zaviazala sa tak k ekologicky šetrnému prístupu k životnému prostrediu a vzťahu k zachovaniu udržateľných klimatických podmienok pre život človeka na Zemi, k naplneniu a navýšeniu záväzku štatutárneho mesta Brna o znižovaniu produkcie CO2, ako najväčšieho činiteľa klimatických zmien a aplikácii adaptačných opatrení mierniaca už prebiehajúce klimatické zmeny .

Spoločnosť Amper Savings poskytuje energetické služby v podobe EPC projektov so zaručenou úsporou či energetického manažmentu pre mnohých subjektov z Brna a južnej Moravy a podpis memoranda je tak logickým vyústením dlhodobých aktivít v oblasti úspor energií a emisií skleníkových plynov.


Nová personálna posila Skupiny Amper   1.4. 2021

Obchodný tím Skupiny Amper posilnil Vladimír Kučera, ktorý od 1.4.2021 nastúpil na pozíciu obchodný riaditeľ spoločnosti Amper Savings.

Vladimír absolvoval roku 1995 odbor Silnoprúdová elektrotechnika a automatizácia na SPŠ-SOUe v Brne.

Praxi zahájil v spoločnosti ENBRA, kde prešiel radom pozícií, od technického poradenstva v oblasti hydraulického vyregulovania, MaR, tepelnú techniku, cez obchodný a strategický manažment a zahraničný obchod. V roku 2004 opustil túto spoločnosť z pozície riaditeľa stratégie pre ČR a SR, aby sa do nej v roku 2008 na 3 roky vrátil na post riaditeľa predaja a riaditeľa strategického nákupu. V medzičase a následne striedavo pôsobil v SR a zahraničí u popredných svetových výrobcov technológií v oblasti tepelnej techniky, armatúr, potrubných systémov a MaR - ako area manažér či riaditeľ zastúpenia pre ČR a SR (Ferroli, RKG - IWKA). Skúsenosti z realizačnej fázy projektov nazbieral oi. ako obchodný riaditeľ spoločnosti TRASKO a následne od roku 2016 v rámci pôsobenia v spoločnosti EVČ, kde pôsobil ako obchodno-technický riaditeľ a konateľ, a po úspešnej fúzii so spoločnosťou ENESA ako obchodný riaditeľ a člen PAS. V EVČ aj ENESA prevzal zodpovednosť aj za úsek EPC & DB a v rámci jeho pôsobenia došlo k získaniu a realizácii významných projektov ocenených oi. aj asociáciou APES.

V histórii bol angažovaný v rámci riešenia mnohých priemyselných a technologických aplikácií, aktívne sa podieľal na prednáškovej činnosti, technickom poradenstve a vzdelávaniu vo vzťahu k odbornej verejnosti. Súčasne stojí za úspešnú tvorbou a implementáciou niekoľkých firemných obchodných, marketingových, produktových či inovačných stratégií, reštartom spoločností či zavedením / inovácií obchodných a výrobných procesov.

V Skupine Amper je zodpovedný za obchodnú oblasť energetických projektov od fázy marketingu až po fázu realizácie.


Ohliadnutie za 16. ročníkom Amper Moravskotřebovského cyklomaratónu   27.7. 2020

V sobotu 25. júla 2020 sa v krásnom okolí Moravskej Třebovej uskutočnil 16. ročník Amper Moravskotřebovského cyklomaratónu. Závodu, ktorého konanie bolo kvôli pandémii Covid-19 do poslednej chvíle ohrozené, sa zúčastnilo 222 pretekárov (z toho 44 na rodinné 20 km trase, 91 na krátke 40 km trase a 87 na dlhej 60 km trase), čo znamenalo viac ako 63% nárast oproti minulému ročníku!

Zmena dĺžok pretekárskych trás oproti predchádzajúcim ročníkom sa ukázala byť správnou voľbou. Tradičná rodinná trasa opäť ponúkla možnosť mladým nádejám Moravskotřebovskej cyklistiky si zapretekať, ale aj prejsť sa v kruhu rodinnom pokojným tempom. Najpopulárnejšia krátka trasa ponúkla možnosť pretekať si v rýchlom tempe aktívnom pretekárom, ale tiež sa prejsť podľa vlastných možností a schopností nenáročnú, ale veľmi peknú trasou a pokochať sa okolím Moravskej Třebovej. Na dlhej trase si potom účastníci užili ako pretekárskeho tempa a solídne dávky kilometrov, tak vplyvom daždivého počasia v predchádzajúcich dňoch aj zábavných pasáží plných blata a kaluží.

Je nám cťou, že môžeme vďaka nášmu závodu tiež pomôcť potrebným. Ako sme sľúbili, z každého vybraného štartovného sme vyčlenili 2 EUR na Nadačný fond manželov Pokorných, konkrétne potom Vojtíškovi Vackovi z Moravskej Třebovej, ktorý sa narodil s Goldenharovým syndrómom. Generálny partner závodu potom celkovú vybranú sumu zdvojnásobil. Celkovo sa tak aj s vašimi dary do pokladničky priamo na mieste vybralo vyše 1 350 EUR, čo umožní Vojtíškovi absolvovať ďalšie liečby, ktoré mu pomôžu začleniť sa do bežného života.

16. ročník Amper Moravskotřebovského cyklomaratónu je úspešne za nami. Budeme sa tešiť opäť za rok na štarte už 17. ročníka nášho krásneho závodu. Dovtedy vám želáme veľa úspechov a predovšetkým pevné zdravie!

Viac informácií o závodu nájdete na www.mtbmt.cz.


Amper Savings realizuje EPC projekt v krytom bazéne Hustopeče   7.5. 2020

Mesto Hustopeče vybralo ako svojho partnera pre EPC projekt v mestskom krytom bazéne spoločnosť Amper Savings. Spoločnosť bude mestu Hustopeče v nasledujúcich 10 rokov poskytovať energetické služby so zaručeným výsledkom v celkovej hodnote 423 tis. EUR.

Medzi hlavná realizovaná úsporná opatrenia patria: rekonštrukcia plynového zdroja tepla, inštalácia kogeneračnej jednotky, výmena obehových čerpadiel a zmiešavacích uzlov, modernizácia existujúceho osvetlenia za technológiu LED a v neposlednom rade nový systém merania a regulácie. Spoľahlivú prevádzku všetkých zariadení, dosahovanie garantovaných úspor a kontinuálnú optimalizáciu prevádzkových nákladov klienta budú zabezpečované pomocou aktívneho energetického manažmentu.

Mesto Hustopeče sa tak pripojilo medzi prvé subjekty Juhomoravského kraja, ktoré využívajú sofistikovanú metódu EPC k modernizácii svojich zariadení a zvyšovaniu komfortu obyvateľov s garanciou dosiahnutia úspor prevádzkových nákladov.


Skupina Amper daruje zdravotnícky materiál. Pre reštart ekonomiky navrhuje jednoduchosť a decentralizáciu.   27.3. 2020

Amper Holding sa pripája k súkromným spoločnostiam, ktoré pomáhajú zastaviť šírenie epidémie nového koronavírusu. Rozdala rúška a respirátory za pol milióna Kč a túto pomoc v najbližších dňoch navýši na tri milióny Kč. Ekonomickú obnovu Česka odporúča stavať na plošných daňových úľavách a decentralizáciu, vrátane energetiky.

Už minulý týždeň dorazila do Česka prvej zásielka, ktorú zabezpečila firma Amper Holding. Obsahovala ochranné pomôcky, ktoré putovali medzi zdravotníky, do sociálnych služieb aj medzi zamestnancov firmy v prvej línii a klientov Amperu.

"V zahraničí sme zaistili respirátory, rúšky aj dezinfekčné gély. Darovali sme je z veľkej časti našim klientom, napríklad nemocniciam v Břeclavi a Hustopečiach ale aj ďalším zdravotníckym zariadeniam. K úspešnému zvládnutiu epidémie sa zároveň snažíme prispieť hlavne tým, že maximálne digitalizujeme chod všetkých zariadení i technickej podpory a zamestnancov vysielame do terénu len v nevyhnutných prípadoch - vďaka funkčnému energetickému manažmentu je to možné, "uvádza Jan Palaščák, generálny riaditeľ skupiny Amper Holding.

Ďalšie zásielky zdravotníckeho materiálu budú smerovať oi. do Nemocnice v Novom Meste na Morave, miest Blanska, Chrudimi, Chocně, Moravskej Třebovej alebo zariadení sociálnych služieb.

"Zo súčasnej situácie si môžeme vziať aj poučenie pre ekonomický reštart. Predovšetkým je zrejmé, že prílišná centralizácia a regulácia škodí. A to platí nielen v zdravotníctve, ale aj v celom hospodárstve vrátane energetiky. S decentralizáciou musí ísť ruku v ruke digitalizácia a adaptácia strategických plánov na všetky krízy, ktoré nám 21. storočia môže pripraviť - zdravotníckou, migračnú, klimatickú aj akúkoľvek ďalšiu čiernu labuť, " komentuje Jan Palaščák. "V rámci okamžitej obnovy po skončení epidémie by potom mali prísť robustné úľavy z daní a odvodov - pre uzavreté prevádzky, drobných živnostníkov i priemyselné podniky. Štát by mal voliť jednoduchá, rýchla a plošná opatrenia namiesto zložitých, zdĺhavých a individuálne skúmanych podpôr. "


Pozvánka na 16. ročník Moravskotřebovského cyklomaratóna   28.2. 2020

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov horských bicyklov na už 16. ročník Moravskotřebovského cyklomaratóna, ktorý sa uskutoční dňa 25.7.2020 v Moravskej Třebovej a ktorého hrdým generálnym partnerom je Amper Savings, a.s. Ambasádorom tohto ročníka je úradujúci majster ČR v cyklokrose Emil Hekele, ktorý zvíťazil v minulom ročníku na "kráľovskej" trase 80 km a potvrdil účasť aj v tomto roku. Príďte si zmerať sily napríklad práve s týmto šampiónom na tohtoročnej najdlhšej trase 60 km alebo si len užite prírodné krásy okolia mesta Moravská Třebová na niektoré z ďalších tratí 20 či 40 km. Pre rodiny pretekárov je možnosť počas samotného preteku absolvovať prehliadku historického centra tohto krásneho mesta alebo sa prípadne osviežiť na miestnom kúpalisku, ktoré bezprostredne susedí s areálom zázemie závodu.


Pre viac informácií navštívte webové stránky alebo FB závodu.


GES projekt v Mestskej krytej plavárni Košice získal 2. miesto v celoslovenskej súťaži Efektia   7.11. 2019

Energeticky úsporný projekt v Mestskej krytej plavárni Košice realizovaný metódou GES (garantovanej energetickej služby) získal vo veľkej konkurencii prihlásených projektov 2. miesto v celoslovenskej súťaži Efektia oceňujúci najlepšie projekty v oblasti energetickej efektívnosti. Ku skvelému umiestneniu projektu napomohlo najmä komplexne poňatej riešenie energetického hospodárstva celého objektu. V rámci tohto projektu bola vymenená pôvodná svietidlá v bazénovej hale za úsporné LED osvetlenie umožňujúcej niekoľko režimov intenzity osvetlenia, realizovaná bola tiež opatrenia na bazénových technológiách - bolo vymenené filtračné čerpadlo a pieskový filter zaisťujúci vyššiu kvalitu bazénovej vody. Rekonštruovaná bola tiež výmenníková stanica, v rámci ktorej bol zmodernizovaný systém merania a regulácie novo integrujúcí všetky energetické technológie plavárne a vďaka novo zavedenému aktívnemu energetickému manažmentu tiež umožňujúcí ich vzdialené online efektívne riadenie. Ponuková cena GES projektu predstavovala 342 tis. EUR, pričom garantované úspory po dobu trvania projektu dosahujú vyššie 515 tis. EUR. Mestská krytá plaváreň, resp. jej zriaďovateľ MČ Košice - Staré Mesto tak vďaka projektu GES získa do verejného rozpočtu ďalších 173 tis. EUR.


Amper Savings poskytuje služby Masarykovej univerzite   13.8. 2019

Spoločnosť Amper Savings, a.s. uzavrela zmluvu o energetickom manažmente s Masarykovou univerzitou a rozšírila tým portfólio svojich klientov o ďalší akademický subjekt. Vedenie Masarykovej univerzity sa rozhodlo detailne preveriť potenciál úspor v rámci spotrebovávaných energií, aktuálnu účinnosť prevádzky energetických zariadení inštalovaných vo všetkých zriaďovaných objektoch a tým zaistiť optimalizáciu súvisiacich prevádzkových nákladov.
Medzi najrozsiahlejšie objekty univerzity dnes patrí napríklad areál Prírodovedeckej fakulty, Pedagogická fakulta, Právnická alebo Lekárska fakulta, ale aj budovy rektorátu. Samostatnou a veľmi významnú kapitolu potom tvorí Univerzitný kampus.
Amper Savings sa tak stáva dlhodobým odborným partnerom univerzity, ktorý je kompetentný riešiť celkovú energetickú koncepciu univerzity a je zodpovedný za jej energeticky úspornú prevádzku. Uzavretá zmluva zabezpečuje činnosť aktívneho energetického manažmentu, ktorého cieľom je v úvode analýza energetických bilancií vrátane popisu súčasných prevádzkových režimov a s tým súvisiace zavedenie dispečerského systému pre monitoring a riadenie spotreby energie.
Masarykova univerzita týmto získava dôležitý nástroj na optimalizáciu spotreby všetkých druhov energie a s tým spojených nákladov na ich nákup a prevádzku. Táto služba je tiež významná z hľadiska ochrany životného prostredia, pretože prostredníctvom systémového prístupu k manažmentu energií dôjde k zníženiu emisií skleníkových plynov. Ide totiž o uzavretý cyklický proces neustáleho zlepšovania a optimalizácie prevádzky energetického hospodárstva.
Konkrétnu činnosť spoločnosti Amper Savings zaistí komplexné zmapovanie energetických spotrieb budov a objektov univerzity zo všetkých pohľadov vrátane vyhodnotenia prevádzkových režimov v oblasti elektro-energetiky, vykurovania, chladenia a pod. Výstupom bude dlhodobá energetická koncepcia Masarykovej univerzity vrátane návrhu potrebných investícií a odporúčania k ich realizácii. Súčasťou služby Amper Savings je okrem samotného zavedenia monitorovacieho a riadiaceho systému taktiež stále vyhodnocovanie spotrieb energií vrátane aktívneho prístupu v rámci návrhu a prípadné realizácie konkrétnych úsporných krokov podľa výstupu z energetického manažmentu. V tomto prípade je Masarykova univerzita pripravená využiť metodiku EPC, teda riešenie energeticky úsporných projektov so zmluvnou garanciou úspor a to bez nutnosti vynaloženia vlastných investícií, tzn. s možnosťou financovania s cudzích zdrojov.


Energetický management pre mesto Blansko   30.6. 2019

Spoločnosť Amper Savings, a.s. podpísala zmluvu o energetickom manažmente pre mesto Blansko, pričom predmetom plnenia tejto zmluvy je komplexné riadenie energetiky v objektoch mesta. Riešenie sa dotkne všetkých budov či areálov, ktoré Blansko ako verejný zriaďovateľ spravuje. Ide o školy a škôlky, budovy mestského úradu, kultúrne objekty, ďalej športové areály ako napríklad zimný a plavecký štadión, športové haly alebo aquapark.

Amper Savings touto zmluvou v konečnom dôsledku zabezpečí úsporu spotrebovávaných energií, vyššiu efektivitu pri prevádzke technologických zariadení inštalovaných v objektoch mesta Blansko a tým úsporu prevádzkových nákladov, ktoré sú hradené z mestského rozpočtu.

Hlavným cieľom je zavedenie aktívneho energetického manažmentu pre všetky objekty v majetku mesta. Jedná sa najmä o plnohodnotný zber dát v rámci energetických tokov vrátane opisu súvisiacich prevádzkových režimov a zavedenie systému pre riadenie, monitorovanie a vyhodnocovanie spotreby energie. Systém energetického manažmentu je významný nástroj na znižovanie ekonomických nákladov na energiu a jej spotrebu, zároveň tiež k sprehľadneniu tokov informácií a efektívnemu rozdeleniu zodpovednosti za jednotlivé procesy.

V prvej fáze sa bude Amper Savings zaoberať detailnou analýzou energetických spotrieb budov a objektov mesta zo všetkých pohľadov v rámci profesie elektro-energetiky, vykurovania a chladenia atď., kde výstupom bude návrh budúcej koncepcie vrátane investícií a odporúčaní - výstupom teda bude dlhodobá koncepcia energetiky mesta.

V priebehu činnosti energetického manažmentu bude ďalej zaistená realizácia beznákladových a nízkonákladových úsporných opatrení, ktoré povedú k optimalizácii spotrieb energií a takisto dôjde k zavedeniu dispečerského systému pre riadenie, monitorovanie a vyhodnocovanie spotreby energie.

Súčasťou služieb Amper Savings je aktívny prístup v rámci návrhu a prípadná realizácia konkrétnych úsporných krokov podľa výstupu z energetického manažmentu v objektoch mesta s využitím metodiky EPC, teda riešenie energeticky úsporných projektov so zmluvnou garanciou úspor a to bez nutnosti vynaloženia vlastných investícií - financovanie s cudzích zdrojov .

Podobným spôsobom dnes Amper Savings realizuje energeticky úsporné projekty aj v ďalších českých mestách ako sú napr. Chrudim, Moravská Třebová, Přelouč, Skuteč, Čejkovice alebo na Slovensku Košice.


Amper Savings realizuje projekt EPC na slovenskom   31.5. 2019

Spoločnosť Amper Savings vyhrala verejnú zákazku na realizáciu garantovanej energetickej služby (GES / EPC) pre Mestskú krytú plaváreň v Košiciach. Ide o prvý projekt Amper Savings so zmluvnou zárukou úspor na Slovenskom, realizovaný podľa metodiky GES v súlade so zákonom č. 321/2014 sb. o energetickej efektívnosti.

Projekt zabezpečí mestu Košice po dobu 10 rokov ročnú úsporu vyše 52 tis. EUR bez DPH, čo v konkrétnom prípade plaveckého bazéna činí minimálne 21% úsporu nákladov na energie a všetky realizované úsporné opatrenia budú splácane práve z týchto garantovaných úspor. Ponuková cena projektu, ktorá zahŕňa celkovú investíciu v rámci realizácie úsporných opatrení vrátane nákladov na financovanie a činnosť aktívneho energetického manažmentu po celú dobu trvania kontraktu, činí takmer 350 tis. EUR bez DPH. Mesto Košice, ako zriaďovateľ mestskej krytej plavárni, tak nad rámec platieb za GES ušetrí ročne viac ako 17 tis. EUR bez DPH, ktoré môže využiť na ďalší rozvoj poskytovaných verejných služieb. Projekt teda významne šetrí verejný rozpočet, čo je primárny účel metodiky GES.

Realizované úsporné opatrenia riešia rekonštrukciu bazénovej technológie, osadenie nového bazénového filtračného odstredivého čerpadla vrátane pieskového veľkokapacitného laminátového filtra, výmenu pôvodných nehospodárnych svietidiel v bazénovej hale za nové úsporné LED svietidlá a celkovú modernizáciu systému merania a regulácie. Pre maximálne účinné riadenie inštalovaných technológií je zásadná integrácia všetkých existujúcich systémov do jednotnej štruktúry so softvérovou nadstavbou Mervis, založenou na platforme SCADA s možnosťou vzdialeného dohľadu. Navrhovanými opatreniami získa prevádzkovateľ plaveckého bazéna kompletný prehľad o energetickom hospodárstve v jednotnom dispečerskom prostredí s diaľkovým prístupom. Vznikne tak potrebný nástroj pre výkon aktívneho energetického manažmentu zo strany Amper Savings, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy GES a vďaka ktorému bude možné postupne navrhovať aj ďalšie úsporné opatrenia na optimalizáciu energetického hospodárstva mestskej krytej plavárni po celú dobu trvania kontraktu.


Energetické úspory v Nemocnici Nové Město na Moravě   1.3. 2019

Amper Savings sa stal zmluvným partnerom Novomestskej nemocnice a zaistením služby energetického manažmentu tak nadväzuje na úspešne realizovaný projekt EPC, ktorý v roku 2012 získal cenu Energy Globe Award.

Ide o komplexnú službu v rámci energetickej prevádzky celého areálu nemocnice, ktorá poskytuje ako odbornú nemocničnú starostlivosť akútne chorým, tak aj starostlivosť rehabilitačnú. Areál zahŕňa 14 liečebných pavilónov s 21 zdravotníckymi oddeleniami vrátane bazéna s potrebným rehabilitačným príslušenstvom a rovnako ďalšie prevádzkové a technické budovy ako napr. práčovňu, kuchyňu alebo kotolňu.
Úlohou energetického manažmentu je zabezpečiť hospodárnu prevádzku technologického systému areálu nemocnice vrátane správy všetkých druhov energií a pokračovať v úspornom a maximálne efektívnom riadení všetkých inštalovaných energetických zariadení realizovaných v projekte EPC.
Projekt zabezpečil nemocnici celkovú rekonštrukciu energetického hospodárstva vrátane komplexného riešenia energeticky úspornej prevádzky so zmluvnou garanciou úspor po dobu ôsmich rokov. Počiatočná investícia do úsporných opatrení predstavovala takmer 1,15 mil. EUR a touto realizáciou sa dosiahlo zníženie pôvodných ročných nákladov na energie z 1,08 mil. EUR na 692 tis. EUR.
Metodika projektu spočíva v komplexnom riešení otázky energetických úspor v oblastiach spotreby zemného plynu, elektrickej energie i vody, konkrétne rekonštrukcie centrálnej parnej kotolne a prechod na teplovodnú sústavu, napojenie jednotlivých pavilónov na novú sústavu v rámci vykurovania, prípravy teplej úžitkovej vody a vzduchotechniky, zabezpečenie zdroja technologickej pary pre práčovňu a kuchyňu, vybudovanie nových odovzdávacích staníc objektov vo všetkých častiach areálu, inštaláciu kogeneračnej jednotky na výrobu elektriny k vlastnému využitiu, inštaláciu merania spotreby tepla a inštaláciu nového systému merania a regulácie s centrálnym dispečingom.
Súčasťou výsledného riešenia však nie sú iba štandardné úsporné technológie v oblasti výroby tepla a kombinovanej výroby elektriny a tepla, medzi ďalšie použité alternatívne a zároveň k životnému prostrediu šetrné úsporné prvky patria napríklad termické solárne kolektory pre predohrev bazénovej vody, oddelené systémy pitnej a úžitkovej vody pre využitie tepla z odpadových vôd a ďalšie.
Spoločnosť Amper Savings teraz preberá plnú zodpovednosť za efektívnu prevádzku celého energetického hospodárstva nemocnice s využitím najmodernejšieho dispečerského systému pre diaľkové riadenie všetkých energetických zariadení a zaisťuje komplexnú správu technologických dát pre aktívnu činnosť v rámci znižovania energetickej náročnosti všetkých objektov v areáli.
Systém energetického manažmentu pomôže nemocnici postupne znižovať ekonomické náklady na energie a ich celkovú spotrebu, sprehľadní tok informácií a zefektívni rozdelenie zodpovednosti za jednotlivé procesy. Ide totiž o dlhodobý proces neustáleho zlepšovania a optimalizácie prevádzky celého energetického hospodárstva, v tomto prípade v rámci verejného sektora, ktorý v konečnom dôsledku zaistí finančnú úsporu verejných zdrojov.


Správa energetiky v OC FUTURUM BRNO   1.2. 2019

Spoločnosť Amper Savings podpísala zmluvu s novými majiteľmi obchodného centra FUTURUM v Brne a rozšírila tak portfólio svojich energeticky úsporných projektov o významný subjekt retailového typu. Nákupné centrum o aktuálnej rozlohe 35 tisíc metrov štvorcových funguje od roku 2001 a v súčasnosti prebieha technická príprava dlhodobo plánovanej rekonštrukcie, ktorú dôjde k rozšíreniu a vybudovanie nových priestorov pre nové typy predajní, ktoré v Brne úplne chýbajú. Brnenské obchodné centrum FUTURUM tak čaká v nasledujúcom období výrazná modernizácia, ktorá si úplne zásadným spôsobom vyžiada aj zmenu energetickej koncepcie.
Z tohto dôvodu Amper Savings zahájil svoju činnosť zavedením systému energetického manažmentu ako základu technického riešenia pre zber a vyhodnotenie prevádzkových dát vrátane založenia princípov a systémov zodpovednej optimalizácie energetických nákladov vo vzťahu k vlastnej prevádzke OC FUTURUM. Systém počíta s nadväzujúcim rozšírením v novo uvažovaných objektoch v rámci obchodného centra. Vďaka činnosti energetického manažmentu je tak možné navrhovať vhodné riešenia novo realizovaných energetických celkov alebo úprav existujúcich technológií a systémov s cieľom dosiahnutia maximálnej úspory nákladov na energie a súvisiacej prevádzky. Úsporné investičné opatrenia budú realizované s maximálnou účinnosťou a so zmluvnou garanciou za dosiahnutý výsledok. Priebežné vyhodnocovanie úspor nákladov, dosahovaných v rámci garantovaného projektu, bude súčasťou poskytovaných služieb energetického manažmentu.
Prínosom tohto spôsobu riešenia je nastavenie prevádzky, ktorý umožňuje integráciu energetického managementu do už existujúcej riadiacej štruktúry a ktorý je možné charakterizovať aj ako dynamický a dlhodobý energetický audit. V podstate sa jedná o progresívny spôsob prevádzkovania lokálnej distribučnej sústavy a objektov vrátane ich technológií s využitím centrálneho dispečingu, ktorý zabezpečuje funkciu presného udržiavanie vnútornej klímy a sledovanie poruchových stavov. Služba energetického manažmentu rieši zjednotenie systémov merania a regulácie pod nový riadiaci prvok s možnosťou diaľkového ovládania dôležitých technológií prevádzkovaných objektov. Je tak možné využiť špeciálne vybaveného dispečerského pracoviska, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou služby energetického manažmentu, ako nástroja pre efektívne znižovanie energetickej náročnosti objektov. Nastavením systému pre riadenie technológií a analýzu technických dát v rámci špičkového dispečerského systému je možné ovládať aj prevádzky veľmi zložitých technologických celkov, teda aj obchodných centier ako je práve OC FUTURUM v Brne.


Amper Savings v reportáži Českej televízie   18.1. 2019

Břeclavská nemocnica vlani ušetrila vďaka novým energetickým opatreniam 562 tis. EUR.


Vyhodnotenie prvého roka prevádzky energeticky úsporného projektu v břeclavskej nemocnici prilákalo na tlačovú konferenciu radu významných médií vrátane ČTK a Českej televízie.

V rámci pilotného projektu Juhomoravského kraja, ktorý sa ako zriaďovateľ práve v Břeclavi rozhodol pre realizáciu garantovaných energetických služieb (GES), získala nemocnica dlhodobého partnera so zmluvnou garanciou energetických, poťažmo finančných úspor. Stala sa ním akciová spoločnosť Amper Savings.

Ide o desaťročný kontrakt, ktorým vďaka rekonštrukcii energetického hospodárstva nemocnice zmluvne garantuje naša spoločnosť úsporu na energie a prevádzku vo výške 4,9 miliónov EUR, pričom všetky investície do realizácie úsporných opatrení budú postupne splácané zo skutočne dosahovaných úspor.

Čo sa týka konkrétnych úsporných opatrení, došlo k rekonštrukcii centrálneho zdroja tepla, vybudovaniu nového teplovodného zdroja pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody vrátane areálových rozvodov a odovzdávacích staníc, ďalej rekonštrukcii vzduchotechnických zariadení pre vetranie objektov a kompresorovne na výrobu stlačeného vzduchu alebo realizácii úspor v oblasti osvetlenia či spotreby vody.

"V nemocnici vznikla aj nová parná kotolňa, ktorá vyrába paru pre sterilizáciu. Tá nahradila pôvodnú parnú kotolňu vyrobenú v 80. rokoch. Zásadným problémom bolo, že Nemocnica Břeclav fungovala na technológii parnej výroby a všetko teplo sa vyrábalo z pary. Prešli sme na teplovodné vykurovanie, čím sa ušetrila najväčšia časť nákladov," opísal Peter Baťka, ktorý sa stal aktuálne novým riaditeľom nemocnice.

"Dôležitou súčasťou celej rekonštrukcie bola aj zmena centrálneho systému merania a regulácie a zavedenie energetického manažmentu, ktorý bude Amper Savings poskytovať po celú dobu trvania kontraktu," povedal technický riaditeľ Amper Savings Radek Vrána.

Hneď v prvom roku prevádzky sme vďaka aktívnej činnosti energetického manažmentu dosiahli ročné úspory o takmer 77 tisíc EUR vyššie, než je zmluvne garantované.

Vďaka dosiahnutým výsledkom v rámci tohto pilotného projektu sa Jihomoravský kraj rozhodol pre zavedenie metódy EPC aj v iných budovách, ktoré zriaďuje.

"Určite budeme chcieť pokračovať," uviedla námestníčka hajtmana Taťána Malá (ANO). "Hodláme využiť EPC projekt aj u iných budov vzhľadom na rastúce ceny energií, už máme vytipovaných 20 objektov. Je to napríklad Nemocnica Znojmo, Správa a údržba ciest Juhomoravského kraja alebo stredná škola na Charbulovej ulici v Brne. Týkať sa to môže ale aj záchranky alebo sociálnych zariadení," vymenovala Taťána Malá.

"Projekt energetických úspor, ktorý je v Nemocnici Břeclav realizovaný spoločnosťou Amper Savings, prekonal všetky naše očakávania," dodal riaditeľ nemocnice Petr Baťka.


Energeticky úsporný projekt v spoločnosti CeWe Color, a.s.   31.10. 2018

Amper Savings rozširuje svoj projekt EPC v spoločnosti CeWe Color, a.s. Pod obchodnou značkou CEWE FOTOLAB patrí tento podnik do nadnárodnej skupiny CEWE, najväčšieho výrobcu fotoprací a fotoproduktů v Európe.
Energetické služby pre spoločnosť CeWe Color, a.s. poskytuje Amper Savings už niekoľko rokov a počas tejto doby bolo v rámci činnosti aktívneho energetického manažmentu navrhované a zrealizované už niekoľko úsporných opatrení v oblasti vykurovania, chladenia, osvetlenia alebo tiež výroby stlačeného vzduchu. V súlade so zmluvnou garanciou úspor sú všetky opatrenia v závislosti na výrobné potrebu závodu neustále optimalizovaná a dosahované úspory sú transparentne vyhodnocované.
Vďaka dispečerskému riadeniu s diaľkovým prístupom k celému energetickému hospodárstvu je zaistená maximálne účinná prevádzka. Napríklad spotrebu zemného plynu pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody sa podarilo vďaka projektu EPC znížiť o viac ako 30%.
Vzhľadom k rozvoju spoločnosti CEWE a novým potrebám výroby došlo v tomto roku vďaka Amper Savings k celkovej rekonštrukcii tepelného zdroja. Návh riešenia bol významne podporený znalosťami z doterajšej prevádzky pôvodného tepelného zdroja a nárokov na vykurovanie objektu vrátane prípravy teplej vody pre sociálne zariadenia a technológie výroby. Detailnou analýzou hodinových spotrieb zemného plynu a prevádzkových režimov danej výroby bolo možné reálne navrhnúť a následne účelne zrealizovať rekonštrukciu kotolne s optimálne navrhnutým tepelným výkonom.
Kompletnou rekonštrukciu pôvodného teplovodného plynového zdroja s výkonom 1MW zabezpečili dcérskej spoločnosti Amper Savings, konkrétne v technologickej časti AS Mont + a v časti systému merania a regulácie AS Control +.
Novo bola navrhnutá kondenzačná technológa Viessmann a súčasťou výstavby bola okrem rekonštrukcie komínovej časti alebo regulácie odberného miesta zemného plynu tiež úprava jednotlivých vykurovacích vetiev. Pre vylepšenie tepelnej pohody vo vybraných častiach objektu bola osadená výkonnejšia vykurovacia telesá a podstropné teplovzdušné jednotky - s týmto následne došlo tiež k úpravám v systéme merania a regulácie.
Dôležitou súčasťou rekonštrukcie bola aj zmena v systéme ohrevu teplej vody, keď pôvodné tri nepriamovýhrevné zásobníky boli nahradené dvoma novými dvojmocnými zásobníky, ktoré boli naviac osadené elektrickými patrónami, aby bola zaistená príprava teplej vody aj pri odstávkach plynovej kotolne. Zvolený typ zásobníka navyše umožňuje zachovanie kondenzačného režimu kotolne aj v dobe ohrevu teplej úžitkovej vody.
Celková výška investície v úrovni 96 tis. EUR je významným doplnkom k bežiacemu projektu EPC a podporuje tým dosiahnutie zásadných úspor v spotrebe zemného plynu s predpokladom navýšenia oproti predchádzajúcemu stavu o ďalších 25%.
Amper Savings týmto spôsobom napĺňa podstatu dlhodobej spolupráce s klientmi, ktorým po celú dobu trvania kontraktu EPC ponúka komplexné služby v oblasti energetického poradenstva vrátane realizácie nových úsporných opatrení.


Amper Savings realizuje energetické úspory v Čejkoviciach   31.8. 2018

Realizačné firmy spoločnosti Amper Savings dokončili rekonštrukciu tepelného hospodárstva školského komplexu budov vo vinárskej obci Čejkovice a vďaka aktívnemu riadenie prevádzky a spotrieb energií v rámci služieb energetického manažmentu je aktuálne dosahováno významné úspory v úrovni 25 - 30%.
V areáli základnej školy, ktorého súčasťou je aj športová hala alebo plavecký bazén, bolo historicky inštalovaných viac samostatných zdrojov tepla, ktoré boli vybudované ako náhrada za pôvodný centrálny zdroj z doby 90. rokov minulého storočia. Zdroje tepelnej energie vrátane pôvodných ležatých rozvodov boli v havarijnom stave, celkovo pracujúce s nízkou účinnosťou v oblasti výroby aj rozvodu tepelnej energie. Po realizácii zateplenia jednotlivých objektov školy bolo potrebné rekonštruovať tiež vnútorná technická zariadenia a tým prispieť k celkovej modernizácii základnej školy a súvisiacich objektov.
Predmetom plánovanej rekonštrukcie bola realizácia úprav zdrojovej časti tepelnej energie, výmena lokálnych neúčinných zdrojov tepla za nový spoločný vysokoúčinný kondenzačný plynový zdroj v priestore kotolne stravovacieho pavilónu. Súčasťou riešenia je ďalej realizácia nových ležatých rozvodov vykurovacej vody vrátane úprav odovzdávacích staníc až po výstupné potrubie z rozdeľovačov a zberačov do vnútorných rozvodov všetkých pavilónov. Akékoľvek realizované úpravy či zmeny sa tiež dotkli osadenia nových kombinovaných ohrievačov teplej vody, ktoré budú podľa potrieb a ekonomickej efektívnosti prednostne využívať teplo zo solárnych kolektorov a následne teplo z plynového alebo elektrického zdroja.
Pre riadeniu nových zariadení je navrhnutý moderný systém merania a regulácie vrátane vzdialeného prístupu k možnostiam ovládania a monitoringu pre optimálne nastavenie a dohľad prevádzkového celku. Celé riešenie je navrhnuté a realizované z dôvodov potrebné obnovy s využitím maximalizácie úspor v rámci výroby, rozvodu i použitia energie a súčasne k minimalizácii prípadné servisné a revízne záťaže.
Realizáciu všetkých opatrení, týkajúcich sa tohto energeticky úsporného projektu, zrealizovali dcérskej firmy Amper Savings, montáž technologického vybavenia zabezpečili pracovníci AS Mont + a profesie merania a regulácie bola plne v kompetencii AS Control +. Konkrétne išlo o inštalácii nového plynového zdroja tepla v úrovni nízkoemisnej kondenzačnej technológie Viessmann s výkonom 750 kW, ďalej demontáž starých a montáž nových ležatých rozvodov pre napojenie odovzdávacích staníc jednotlivých pavilónov či objektov v rámci školského komplexu, demontáž lokálnych zdrojov a inštalácia nových odovzdávacích staníc vrátane obnovy ohrevu teplej vody, systém merania a regulácie vrátane vizualizácie prevádzky merania a regulácie so vzdialeným webovým prenosom na PC, mobil atď., vrátane SMS hlásení a podpory pre optimalizáciu prevádzkových parametrov s osadením merania hlavných vstupných médií všetkých druhov energií i vody pre dohľad nad spotrebou a možnú optimalizáciu odberu vrátane dojednávaných parametrov.
Spoločnosť Amper Savings týmto projektom rozšírila portfólio svojich klientov, ktorým svojím aktívnym prístupom k činnosti energetického manažmentu zaisťuje dlhodobo efektívnu prevádzku energetického hospodárstva s pravidelným hodnotením skutočne realizovaných úspor. Tieto reálne dosahované úspory hrajú dôležitú úlohu v návratnosti celej investície, ktorá dosiahla výšky takmer 192 tis. EUR.


Amper Savings buduje vlastnú realizačnú firmu   1.6. 2018

Akciová spoločnosť Amper Savings svojím zameraním postupne prispieva k rozšíreniu portfólia komplexných služieb v rámci energetickej skupiny Amper Holding. Holdingová stratégie sa na začiatku zamerala predovšetkým na obchod s elektrickou energiou z alternatívnych zdrojov a budovanie virtuálnej elektrárne, následne došlo práve vďaka Amper Savings k rozvoju činností v oblasti energetického poradenstva a realizácia energeticky úsporných projektov vrátane dodávok technológií. Vďaka dlhoročným skúsenostiam kľúčových manažérov spoločnosti, ktorí sa po celú dobu ich praxe zaoberali projekty v oblasti energetických úspor a historicky sa podieľali na realizácii desiatok EPC projektov, sa zrodila myšlienka rozšíriť pôsobenie spoločnosti na trhu aj o činnosti v rámci investičnej výstavby vrátane zaistenia následného servisu.

Na tento účel boli v priebehu minulého roka založené dcérske firmy Amper Savings, konkrétne AS Control + pre zaistenie projekcie a realizácie v oblasti MaR (meranie a regulácia) a AS Mont + pre dodávky a montáž technologických zariadení, najmä v oblasti vykurovania a chladenia.

V tomto roku už sa obe tieto novo vzniknutej spoločnosti plne zapojili do aktuálne realizovaných projektov v rámci dlhodobých energeticky úsporných projektov sa zmluvné garanciou zo strany Amper Savings alebo novo pripravovaných obchodných prípadov či už v oblasti realizácie projektov EPC alebo samotných dodávok energetických zariadení so zabezpečením dlhodobého servisu .

Okrem aktívneho zapojenia AS Control + a AS Mont + do projektu EPC v břeclavskej nemocnici, ktorá získala ocenenie Juhomoravského kraja za vzorový energetický projekt roka 2017, sa ďalej podarilo úspešne realizovať napríklad rekonštrukciu energetického hospodárstva vybraných objektov mesta Přelouč alebo obce Čejkovice, kde bol kladený dôraz na komplexné riešenie úsporných opatrení v oblasti spotreby tepla, elektriny a vody s využitím aktívneho energetického manažmentu na dosiahnutie maximálnych úspor nákladov na energie a prevádzku. Z významnejších investičných akcií tohto roku, ktoré tieto realizačné firmy aktuáně riešia tiež v súkromnom sektore, je možné spomenúť napríklad rekonštrukciu energetického hospodárstva v areáli výrobného závodu CeWe Color (Fotolab) alebo v priemyselnom podniku Bochemie, kde je vďaka novo zvolenej výrobnú stratégiu vyžadovaná celková zmena energetickej koncepcie. A práve tvorba energetických koncepcií je jedným z hlavných produktov spoločnosti Amper Savings, ktorá využíva synergie holdingu Amper, teda skupiny firiem, schopných poskytnúť zákazníkovi komplexné služby v oblasti energetiky. Novo budovaná realizačný časť je preto do skupiny začlenená najmä na účely rozšírenia technického know-how v rámci svojho subdodávok pri realizácii energeticky úsporných projektov so zaručeným výsledkom, ktorým je zmluvná garancia úspor s dlhodobým efektom.


Zhodnotenie činnosti spoločnosti Amper Savings za rok 2017   30.4. 2018

Vážení obchodní partneri,
spoločnosť Amper Savings, a.s. dnes patrí medzi najvýznamnejšie energetické firmy na českom a slovenskom trhu, ktoré svojim klientom poskytujú služby v oblasti energetických úspor. Od doby jej založenia v roku 2013 si za pomerne krátku dobu vybudovala veľmi zaujímavé portfólio projektov so zameraním na poskytovanie energetických služieb so zaručeným výsledkom a získala rad významných klientov v sektore verejnej i súkromnej sféry. Z dlhodobého pohľadu sa zameriava na vývoj odborného a najmä realistického riešenia sa zmluvné garanciou úspor, kedy absolútnou prioritou je maximálne zodpovedný a úplne seriózny prístup nielen k samotným klientom, ale aj ku všetkým spolupracujúcim partnerom či dodávateľom. Kľúčovou činnosťou Amper Savings, s. r. o. je aktívny prístup k energetickému manažmentu s využitím kvalitného technického zázemia a vysoko kvalifikovaného personálneho obsadenia s patričným know-how. Celkový objem tržieb spoločnosti dnes tvoria energeticky úsporné projekty v objektoch v správe štátu, krajov, miest a obcí alebo v súkromných priemyselných areáloch. V roku 2017 vykázala spoločnosť Amper Savings, a.s. tržby vo výške takmer 5,4 mil. EUR, pričom väčšina projektov je realizovaná podľa metodiky EPC s využitím aktívneho energetického manažmentu a so zmluvnou garanciou úspor. Hodnota dosahovaných úspor, ktoré dnes Amper Savings, a.s. z pozície poskytovateľa energetických služieb svojim klientom ročně zabezpečuje, presahuje hranicu 1,9 mil. EUR. Vďaka obchodnú stratégiu a novo pripravovaným projektom je pre ďalšie obdobie predpokladaný plynulý nárast zmluvne garantovaných úspor v úrovni desiatok percent. Uplatnením modelu energetických služieb so zárukou si spoločnosť vybudovala významné postavenie na trhu a pre svojich klientov sa tak stala spoľahlivým a dlhodobým partnerom s jasnou motiváciou a plnou zodpovednosťou za výsledok.

Pozitívny vývoj spoločnosti Amper Savings, a.s. je podporený postupným rastom kvalifikovaného personálneho obsadenia s maximálnym dôrazom na oblasť vzdelávania a neustálym budovaním súvisiaceho technického zázemia. Súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti je tiež podpora oblasti vedy a výskumu v úzkej spolupráci s akademickou pôdou, kde vďaka uzavretému memorande s vysokými školami v Prahe alebo Brne dochádza k aktívnej výchove študentov priamo v praxi.

Súčasné postavenie spoločnosti Amper Savings, a.s. na trhu energetických služieb je tiež významne podporené činností špecializovaných firiem v skupine Amper Holding, ktorej hlavným zámerom je poskytnúť svojim klientom komplexné služby v oblasti energetiky, a to najmä v oblasti realizácie energeticky úsporných projektov vrátane prevádzky energetických hospodárstva a dodávok všetkých druhov energií.
Veľmi si vážime dôvery našich klientov aj všetkých partnerov, za ktorú im ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Amper Savings, s. r. o.


Amper Savings poskytuje energetické služby pre ČVUT   16.2. 2018

Správa účelových zariadení ČVUT podpísala štvorročný kontrakt so spoločnosťou Amper Savings, ktorá uspela vo výberovom konaní na poskytovanie energetických služieb v rámci prevádzky tepelných zdrojov, vzduchotechniky, klimatizácie a MaR v objektoch Českého vysokého učenia technického v Prahe. Zmluva rieši komplexné zabezpečenie energetických služieb s využitím aktívneho energetického manažmentu vrátane zásobovania teplom a ostatných médií, ďalej prevádzku tepelného hospodárstva, vzduchotechnických zariadení a klimatizácie. Predmetom plnenia je tiež zabezpečenie servisných činností a udržanie stanoveného režimu prevádzky všetkých energetických zariadení podľa požiadavky jednotlivých objektov ČVUT pri dodržaní maximálnej efektivity využitia energetických komodít s cieľom dosiahnutia významných energetických úspor.

Amper Savings si u všetkých svojich projektov zakladá na aktívnej činnosti v rámci energetického manažmentu a vďaka dostatku informácií o prevádzke s využitím dispečerského vzdialeného prístupu k systému získava možnosť prehľadne a rýchlo sledovať veľké množstvo dát či technologických schém. Tým získava aktuálne informácie o správnom chode všetkých monitorovaných technológií s následným využitím historických trendov, na základe ktorých je možné zvyšovať efektívnosť prevádzky a tiež znižovať spotrebu všetkých energií a médií. Tento systém umožňuje sledovať a vyhodnocovať všetky abnormality v správaní jednotlivých zariadení, čo slúži k odhaleniu eventuálny nehospodárnosti vo využívaní energií alebo dokonca aj budúce poruchy. Amper Savings týmto spôsobom poskytuje zásadné prevádzkové opatrenia, ktorého výhodou je, že objekty pripojené na centrálny dispečing je takto možné analyzovať prakticky v reálnom čase.


Energetický manažment pre Psychiatrickú nemocnicu v Jihlave   3.1. 2018

Amper Savings rozširuje od 1.1.2018 portfólio svojich klientov o ďalší významný subjekt, ktorým je Jihlavská psychiatrická liečebňa a nadväzuje tak vďaka zmluvnému zabezpečenie služby energetického manažmentu na úspešne realizovaný projekt EPC, ktorý v roku 2011 získal cenu Energy Globe Award.

Areál o celkovej ploche 16 ha sa skladá z 29 objektov a zahŕňa liečebné pavilóny, ubytovacie, kultúrne, prevádzkové aj technické budovy. Psychiatrická nemocnica v Jihlave je zriaďované Ministerstvom zdravotníctva SR, disponuje 530 lôžkami na 19 oddeleniach a poskytuje lôžkovú starostlivosť pre 6 okresov v Kraji Vysočina a Južné Čechy.

Projekt EPC zaistil psychiatrickej nemocnici celkovú rekonštrukciu energetického hospodárstva vrátane komplexného riešenia energeticky úspornej prevádzky sa zmluvné garanciou úspor po dobu ôsmich rokov. Počiatočná investícia do úsporných opatrení predstavovala takmer 1 154 tis. EUR a ich realizáciou sa dosiahlo zníženie pôvodných ročných nákladov na energie z 731 tis. EUR na 385 tis.EUR. Najvýznamnejšie časť úspor zabezpečil prechod parného systému vykurovania na teplovodné a výroba technologickej pary pre potrebu práčovne a kuchyne v novo vybudovaných lokálnych zdrojoch.

Spoločnosť Amper Savings teraz preberá plnú zodpovednosť za efektívnu prevádzku celého energetického hospodárstva nemocnice s využitím najmodernejšieho dispečerského systému pre diaľkové riadenie všetkých energetických zariadení a zaisťuje komplexnú správu technologických dát pre aktívnu činnosť v rámci znižovania energetickej náročnosti všetkých objektov v areáli.

Správne nastavený systém energetického manažérstva pomôže nemocnici postupne znižovať ekonomické náklady na energie a ich celkovú spotrebu, sprehľadní tok informácií a zefektívni rozdelenie zodpovednosti za jednotlivé procesy. Ide totiž o dlhodobý proces neustáleho zlepšovania a optimalizácia prevádzky celého energetického hospodárstva, v tomto prípade v rámci verejného sektora, ktorý v konečnom dôsledku zaistí finančnú úsporu verejných zdrojov.


Prajeme všetko najlepšie do nového roka.   29.12. 2017

Naši novoročenku si môžete pozrieť tu.


Energetický manažment pre mesto Nový Jičín   23.12. 2017

Amper Savings bude od 1.1.2018 poskytovať mestu Nový Jičín energetické služby, ktoré zabezpečí úsporu spotrebovávaných energiou, vyššiu efektivitu pri prevádzke technologických zariadení inštalovaných v objektoch mesta a tým úsporu prevádzkových nákladov.
Cieľom poskytovaných služieb je zavedenie energetického manažmentu pre objekty v majetku mesta a prípravu na certifikáciu v súlade s požiadavkami normy ISO 50001. Ide najmä o plnohodnotný zber dát v rámci energetických tokov vrátane popisu súvisiacich prevádzkových režimov a zavedenie systému pre riadenie, monitorovanie a vyhodnocovanie spotreby energie.
Optimálne zavedený a dobre fungujúci systém energetického manažmentu je významný nástroj na znižovanie ekonomických nákladov na energiu a spotrebu, tiež ku sprehľadnenie tokov informácií a efektívnemu rozdelenie zodpovednosti za jednotlivé procesy. Z hľadiska ochrany životného prostredia dôjde prostredníctvom systémového prístupu k manažmentu energií na zníženie emisií skleníkových plynov. Ide totiž o uzavretý cyklický proces neustáleho zlepšovania a optimalizácie prevádzky energetického hospodárstva.
Konkrétne činnosť spoločnosti Amper Savings, a.s. zaistí mestu komplexné zmapovanie energetických spotrieb budov a objektov mesta zo všetkých pohľadov vrátane vyhodnotenia prevádzkových režimov v oblasti elektro-energetiky, vykurovanie, chladenie, ai. Výstupom bude dlhodobá energetická koncepcia mesta vrátane návrhu potrebných investícií a odporúčania k ich realizácii. Súčasťou služby Amper Savings je zavedenie dispečerského systému pre riadenie, monitorovanie a vyhodnocovanie spotreby energie, aktívny prístup v rámci návrhu a prípadné realizácie konkrétnych úsporných krokov podľa výstupu z energetického manažmentu v objektoch mesta s využitím metodiky EPC, teda riešenie energeticky úsporných projektov sa zmluvné garanciou úspor a to bez nutnosti vynaloženia vlastných investícií - financovanie s cudzích zdrojov.

Aktívny energetický manažment = dlhodobý energetický audit


Amper Savings finišuje v Nemocnici Břeclav   20.11. 2017

Rekonštrukcia energetického hospodárstva nemocnice v Břeclavi sa vyvíja podľa plánu a blíži sa tak termín samotného odovzdania diela a obdobia garantovaných úspor zo strany Amper Savings. Realizovaný EPC projekt zabezpečí nemocnici komplexné riešenie pre maximálne využitie potenciálu úspor energie v rámci celého areálu, kedy pre realizáciu potrebných úsporných opatrení nie je potrebné finančných zdrojov zo strany samotného zriaďovateľa, v tomto prípade Juhomoravského kraja. Nemocnice týmto projektom získava zmluvného strategického partnera pre oblasť energetiky na obdobie desiatich rokov. Všetky počiatočné investície do úsporných opatrení a prevádzka energetického manažmentu zabezpečuje spoločnosť Amper Savings, a.s., ako poskytovateľ energetických služieb so zaručeným výsledkom. Vynaložená investícia do úsporných opatrení bude podľa zmluvy splácaná zo skutočne dosiahnutých úspor nákladov na nákup energií a prevádzku energetiky celého areálu nemocnice. Týmto spôsobom je zaručena ekonomicky efektívna prevádzka energetického hospodárstva po celú dobu trvania kontraktu a dochádza tým k dosiahnutiu dnes veľmi potrebných finančných úspor v rámci štátneho rozpočtu. Všetky riziká projektu na seba pritom zmluvne preberá poskytovateľ služby, teda realizátor energeticky úsporného projektu. Nemocnica očakáva energetické úspory vo výške 40% a zníženie finančných nákladov spojených s prevádzkou energetického hospodárstva o 492 tis. EUR ročne, čo je tiež zmluvne garantované poskytovateľom projektu EPC, teda spoločnosťou Amper Savings, a.s.
Úsporný projekt spočíva v komplexnom riešení otázky energetických úspor v oblastiach spotreby zemného plynu, elektrickej energie i vody, konkrétne rekonštrukciu centrálnej parnej kotolne a prechod na teplovodnú sústavu, napojenie jednotlivých pavilónov na novú sústavu v rámci vykurovania, prípravy teplej úžitkovej vody a vzduchotechniky, zabezpečenie zdroja technologickej pary pre sterilizáciu a vlhčenie v rámci VZT, vybudovanie nových odovzdávacích staníc objektov vo všetkých častiach areálu, inštalácia merania spotreby tepla a inštalácia nového systému merania a regulácie s centrálnym dispečingom.


Amper Meteo podporuje kvalitu komplexných energetických riešení   16.10. 2017

Na služby Amper Meteo sa dnes úzko viaže činnosť spoločnosti Amper Savings, ktorá sa zaoberá realizáciou energeticky úsporných projektov a ktorá dnes na slovenskom trhu pôsobí ako významný poskytovateľ energetických služieb so zaručeným výsledkom. Zásadným produktom Amper Savings v oblasti energetických úspor je aktívny energetický manažment, ktorý predpoveď počasia a predikciu spotrieb maximálne využíva.

Pre modernú energetiku s rastúcim podielom vodných, veterných a fotovoltaických zdrojov a ďalších odborov významne závislých na počasie sú presné predpovede a meteorologické expertízy nevyhnutné.

Predpovede počasia je možno zaisťovať pre jednotlivé lokality, ale aj pre väčšie celky ako sú kraje, katastre, obce s rozšírenou pôsobnosťou alebo tiež povodia apod.

Vďaka pracovníkom s dlhoročnými skúsenosťami a špičkovému technickému zázemiu dokáže spoločnosť Amper Meteo ponúknuť veľmi presné a profesionálne spracované predikcie počasie.

Základom predpoveď počasia je tzv. "Multi-model". Neistota vo vývoji počasia je značná a vďaka použitiu širokého súboru predpovedí možno veľmi úspešne túto neistotu znižovať. Zároveň zákazník získa i veľkosť vlastnej neistoty predpovede a môže sa pripraviť na krajné riešenie. "Multi-model" sa skladá z najlepších predpovedných modelov počasia na svete a vedľa toho je vyvíjaný a používaný aj vlastné numerický model atmosféry, vyladený špeciálne pre Českú republiku. Každý predikatívne model je zvlášť korigovaný na podmienky predikované lokality.

Hlavnými produktmi Amper Meteo sú dnes služby v rámci predpovede výroby slnečných a veterných elektrární, predikcie spotreby elektriny a zemného plynu, predpoveď teploty pre daný bod alebo oblasť, varovanie pred nepriaznivými meteorologickými javmi, simulácia výroby slnečných a veterných elektrární na akékoľvek miesto vo svete, konzultačná služby alebo aj expertné analýzy v meteorológii a klimatológii.

Spoločnosť Amper Meteo je tak významnou zložkou štruktúry energetickej skupiny Amper Holding, ktorá ponúka komplexné riešenie energetických služieb vrátane dodávok všetkých druhov energií.


Projekty Amper Savings slávi úspechy na trhu EPC   25.9. 2017

Už po šiestykrát boli tento rok udeľované ceny za najlepší energeticky úsporný projekt riešený metódou financovania z garantovaných úspor - EPC. Udeľovanie ocenení bolo súčasťou programu konferencie venovanej širšiemu využitiu metódy EPC (Energy Performance Contracting) vo verejnej správe, ktorú organizovala Asociácia poskytovateľov energetických služieb. Projekty ocenené prvým a tretím miestom realizovala spoločnosť Amper Savings.
Odborná komisia, ktorej predsedal Vladimír Sochor z Ministerstva priemyslu a obchodu, hodnotila projekty podľa objemu investícií do úsporných opatrení, podľa výšky úspor, počtu objektov a tiež podľa ceny úspor. Na prvom mieste sa umiestnila Nemocnice Břeclav, ktorá uzavrela 10 ročný kontrakt so spoločnosťou Amper Savings. Ide o komplexný projekt v hodnote 2,5 miliónov EUR v zdravotníckom zariadení s predpokladanou úsporou vyššou ako 25% a zároveň o prvý projekt svojho druhu v Jihomoravskom kraji. Projekt modernizácie vykurovania s výrazným úsporným efektom v břeclavskej nemocnici ukazuje, že financovanie metódou garantovaných úspor je efektívne a môžu ho využiť najrôznejšie subjekty od súkromných firiem po verejné inštitúcie.
Druhé miesto obsadil počin hlavného mesta Prahy zahŕňajúce napríklad Staromestskú radnicu, Mestskú knižnicu a ďalšie objekty, ktorý si vyžiada investíciu vo výške 1,7 miliónov EUR. Tretie ceny boli tentokrát udelené dve. Odnášajú si je mesto Skuteč a mesto Přelouč. Skuteč rieši energeticky úsporný zámer za viac ako 385 tisíc EUR, ktorý veľmi dobre kombinuje EPC s využitím dotácií. Modernizáciou tu prejde niekoľko škôl, bazén a domov pre seniorov. V Přelouči sa zase pripravujú na spustenie menšieho projektu v hodnote takmer 192 tisíc EUR, ktorý však môže byť dobrým príkladom ako znižovať prevádzkové náklady pre obdobne veľké mestá, ako znižovať prevádzkové náklady. Oba tieto projekty v Přelouči i Skutči sú realizované podľa zmluvy o poskytovaní energetických služieb so zaručeným výsledkom spoločnosťou Amper Savings.
Metóda EPC (Energy Performance Contracting), ktorú ocenené projekty využívajú, umožňuje financovať úsporné opatrenia z budúcich zmluvne garantovaných úspor. Vďaka tejto modernej metóde financovania je preto možné napríklad splácať investície do novej kotolne z neskorších úspor nákladov na energie, ktoré moderné technológie prevádzkovateľovi prinesie - úspory sú pritom zmluvne garantované a všetky riziká spojené s realizcí projektu EPC na seba preberá poskytovateľ tejto komplexnej služby.


Amper Market je významným dodávateľom energie v Českej republike   22.8. 2017

Spoločnosť Amper Market obsluhuje k 31. júlu celkovo 35 566 odberných miest. V porovnaní s januárom 2017 sa pridalo viac ako 5 000 odberných miest. Okrem toho spoločnosť získala 681 nových odberných miest, do ktorých dodáva zemný plyn. Medzi nových zákazníkov Amper Market patrí v roku 2017 napríklad Hlavné mesto Praha vrátane verejného osvetlenia alebo štatutárne mesto Brno.

Amper Market, a.s. bude v rokoch 2017 a 2018 dodávať elektrickú energiu aj Správe Pražského hradu v ročných objemoch 7,6 GWh. Správa Pražského hradu spravuje jak samotný Pražský hrad a jeho rozsiahle pozemky, tak aj hrad v Lánoch. Rovnako ako u iných zákazníkov spoločnosti Amper Market, elektrická energia sa bude vyrábať približne z 37% z obnoviteľných zdrojov.


Amper Savings generálným partnerom Cyklomaratonu   31.7. 2017

Taktiež tohtoročného cyklistického cyklomaratonu v Moravskej Třebovej, v poradí už trinácteho, sa aktívne zúčastnili športoví nadšenci zo skupiny Amper Holding. V úlohe generálneho partnera spoločnosť Amper Savings, rovnako ako minulý rok, výrazne podporila vynikajúcu organizáciu celého závodu. Moravskotřebovský cyklomaraton Amper Savings sa uskutočnil 22. júla za príjemného počasia na tratiach 80 a 50 km. Na královskej 80 km trati v drsnom teréne boli najrýchlejší Martina Neumannová z cyklistického tímu Prestige a Roman Šťastný z Rock Machine Cyklomax. Firemný tím Amper Holding, Amper Racing Team, sa zúčastnil preteku na päťdesiat kilometrovej trati a viedol si veľmi dobre.

O týždeň neskôr prebehol cestný pretek Amper Market Cup (90, 70 a 50 km), kde Tomáš Zechmeister z Favoritu Brno ovládol 90 km v čase 2:35:47. Medzi ženami na 50 km bola najrýchlejšia Markéta Hájková zo SKP Duha Lanškroun v čase 1:54:02.

Blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým účastníkom.

Amper Savings


Nemocnice v Břeclavi podpísala kontrakt EPC s Amper Savings   30.6. 2017

Rekonštrukciu energetických systémov Nemocnice Břeclav vykoná spoločnosť Amper Savings. Zmluva, ktorú Břeclavská nemocnice uzavrela so spoločnosťou Amper Savings sa zaoberá poskytovaním energetických služieb so zaručeným výsledkom a realizácia projektu riešeného metódou EPC tak zmluve poskytne nemocnici úspory dosahujúce 3,9 miliónov EUR bez DPH počas nasledujúcich 10 rokov. Ponuková cena Amper Savings, ktorá zahŕňa počiatočnú investíciu do úsporných opatrení vrátane nákladov na financovanie a činnosť energetického mnagementu po celú dobu trvania kontraktu, činí 2,2 miliónov EUR bez DPH.

Medzi hlavné navrhované opatrenia patrí rekonštrukcia zdroja tepla pre vykurovanie, nový zdroj čistej technologickej pary, náhrada rozvodov vykurovacej vody, pary a kondenzátu, úprava a doplnenie systému merania a regulácie, výmena osvetlenia vo vybraných priestoroch a úpravy vybraných vzduchotechnických zariadení. Dôležitou súčasťou projektu sú služby energetického manažmentu zahŕňajúce monitoring spotrieb všetkých druhov energií a prevádzkových nákladov, vyhodnotenie dosiahnutých úspor a trvalá optimalizácia prevádzkových parametrov.

Břeclavská nemocnica je v tomto rozsahu pilotným projektom Juhomoravského kraja, ktorý ako zriaďovateľ rieši energetické úspory v rámci vlastných objektov práve týmto spôsobom podľa metodiky EPC. Vďaka tomu získa nemocnice bez vynaloženia vlastného imania dlhodobého odborného partnera, ktorý zabezpečí spoľahlivú a účinnú prevádzku celého energetického hospodárstva a navyše sa zmluvné garanciou úspor po celú dobu trvania kontraktu, teda 10 rokov.


Poskytovateľom energetických služieb pre mesto Přelouč je Amper Savings   16.6. 2017

Mesto Přelouč sa rozhodlo realizovať úspory energií dnes už osvedčeným spôsobom - metódou EPC, tzn. s garanciou za dosiahnutia úspor energií a s nimi súvisiacich nákladov. Vo výberovom konaní si za partnera zvolilo spoločnosť Amper Savings a v spolupráci s ňou ušetrí počas nasledujúcich desiatich rokov viac ako 222 tis. EUR. Projekt bude realizovaný v šiestich základných školách a športovej hale. Z úsporných opatrení, ktoré bude spoločnosť Amper Savings implementovať, možno menovať rozšírenie funkčnosti existujúcich systémov merania a regulácie, inštalácia nových riadiacich systémov, vrátane individuálnej regulácie vybraných miestností, náhrada svietidiel vo vybraných miestnostiach za nové so zdrojmi LED, úpravy strojovní vykurovanie, inštalácie komponentov zaisťujúcich úsporu vody a predovšetkým služby energetického manažmentu. Cieľom navrhovaného riešenia je trvalé zvýšenie účinnosti pri užití energií a vody, zabezpečenie lepšieho prehľadu mesta o hospodárení s teplom, elektrickou energiou a vodou, a zlepšenie komfortu vnútorného prostredia pre žiakov, učiteľov a ďalších užívateľov dotknutých budov.

Amper Savings tak rozšíril rad svojich projektov so zaručeným výsledkom v štátnej sfére, kde v prípade objektov v správe mesta vykonáva túto službu napríklad v rovnakom regióne Pardubického kraja tiež pre Chrudim, Skuteč alebo Moravská Třebová.


Memorandum o spolupráci medzi Amper Savings a VUT Brno   25.5. 2017

Spoločnosť Amper Savings sa aktívne zapojila do spolupráce s VUT Brno, ktorej predmetom je koordinácia a podpora aktivít pri vzdelávaní študentov a akademických pracovníkov, propagácia a spolupráce pri riešení úloh v oblasti energetického poradenstva a realizácia energeticky úsporných projektov, konkrétne potom napr. pri realizácii projektov EPC (Energy Performance Contracting) alebo súvisiace činnosti v rámci aktívneho energetického manažmentu. Súčasťou memoranda je účasť študentov VUT pri riešení reálnych projektov v praxi a spolupráca na organizáciu energetických konferencií alebo seminárov, organizovanie exkurzií, vzdelávacích kurzov, participácia na výstavách, súťažiach, spoločnom výskume pod. Amper Savings týmto spôsobom chce dlhodobo podporovať rast odborných kapacít v oblasti energetického poradenstvo a realizáciu energeticky úsporných projektov, pričom výsledkom takejto spolupráce môžu byť tiež výskumné správy a odborné publikácie.


Vývoj a postavenie Amper Savings na súčasnom trhu   30.4. 2017

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Amper Savings, hodnotí rok 2016 z pohľadu rozvoja spoločnosti ako veľmi úspešné obdobie. Získaná dôvera zo strany radu významných klientov prispela k rozšíreniu portfólia kľúčových projektov so zameraním na poskytovanie energetických služieb so zaručeným výsledkom. Z dlhodobého pohľadu je činnosť spoločnosti založená na kvalitnom technickom a najmä realistickom riešenia sa zmluvné garanciou úspor, kedy absolútnou prioritou je maximálne zodpovedný a úplne seriózny prístup nielen k samotným klientom, ale aj ku všetkým spolupracujúcim partnerom či dodávateľom. V roku 2016 vykázala spoločnosť Amper Savings, a.s. tržby blížiace sa objeme 3,7 mil. EUR. Z toho 2/3 dnes tvoria projekty v súkromnej sfére, najmä v priemysle a zostávajúca časť smeruje do verejného sektora - objekty v správe krajov, miest a obcí. Vzhľadom na súčasný vývoj spoločnosti a v súlade s podnikateľským plánom je predpoklad navýšenie objemu tržieb v roku 2017 na úroveň 5,6 mil. EUR. Zásadným hodnotiacom kritériom úspešnosti realizovaných projektov je výška dosahovaných úspor - v súčasnosti spoločnosť zabezpečuje svojim klientom úspory v súčte takmer 1,1 mil. EUR ročne a vďaka novo pripravovaným projektom je plán nárastu zmluvne garantovaných úspor min. o 40% ešte v tomto roku. Uplatnením metodiky riešení energetických služieb so zárukou sa pre svojich klientov stáva Amper Savings spoľahlivým a dlhodobým partnerom s jasnou motiváciou a plnou zodpovednosťou za výsledok.
Súčasné postavenie spoločnosti Amper Savings, a.s. na trhu energetických služieb je tiež do istej miery podporené tým, že bolo v minulom roku dokončené budovanie základnej štruktúry firiem kooperujúcich v rámci energetickej skupiny Amper Holding. Hlavným zámerom pre vznik holdingu Amper bola schopnosť poskytnúť zákazníkovi komplexné služby v oblasti energetiky a to najmä v oblasti realizácie energeticky úsporných projektov vrátane prevádzky energetických hospodárstva a dodávok všetkých druhov energií.
Práve komplexné riešenie energetických služieb, ktoré momentálne poskytujú priamo špecializované spoločnosti v skupine Amper Holding, sú hlavným zdrojom rozvoja a rastu pridanej hodnoty nášho podnikania.podnikání.

Ďakujeme za dôveru našim klientom aj všetkým partnerom a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Amper Savings, a.s.


Projekt EPC pre mesto Skuteč bol zahájený   31.3. 2017

Realizácia úsporných opatrení vo vybraných objektoch mesta Skuteč, kde spoločnosť Amper Savings, a.s. poskytuje energetické služby so zaručeným výsledkom podľa metódy EPC, bola v rámci výstavby dokončená a s vydaním kolaudačného rozhodnutia došlo k začatiu fázy poskytovanie garancie úspor. Projekt zabezpečil objektom v správe mesta dnes už bežné opatrenia charakteru rekonštrukcie kotolní, kedy došlo v existujúcich prevádzkach ku kompletnej výmene pôvodnej nehospodárne technológie za moderné a vysoko účinné zariadenia v podobe kondenzačných kotlov, obehových čerpadiel s frekvenčnými meničmi a inštaláciu nového systému merania a regulácie. Súčasťou projektu je tiež rekonštrukcia osvetlenia v daných objektoch alebo inštalácia úsporných prvkov v oblasti spotreby vody. Okrem týchto bežných opatrení je v projekte využité tiež kombinovanej výroby elektriny a tepla, ktorú zabezpečuje kogeneračná jednotka s výkonom 50 kWe. Vyrobená elektrina a teplo z kogenerácie sú uplatňované v rámci areálu SeniorCentra. Celková výška investície do realizovaných opatrení dosiahla hodnotu 389 tis. EUR, pričom 74 tis. EUR poskytol dotačný titul EFEKT 2016, čo skrátilo celkovú dĺžku projektu EPC na 8 rokov. Z priebežného vyhodnotenia dosahovaných úspor za 1.Q roku 2017 je zrejmé, že projekt plní predpoklad očakávaných úspor, ktoré podľa zmluvné garancie dosiahnu ročného objemu 48 tis. EUR.


Amper Savings realizuje projekt EPC v Nemocnici Šumperk   28.2. 2017

Spoločnosť Amper Savings, a.s. podpísala so šumperskou nemocnicou zmluvu o poskytovaní energetických služieb so zaručeným výsledkom podľa metodiky EPC (Energy Performance Contracting). Cieľom dlhodobej spolupráce je optimalizácia nákladov na energie a prevádzku energetického hospodárstva areálu nemocnice a to vďaka realizácii úsporných opatrení v oblasti vykurovania, spotreby elektrickej energie alebo vody a zavedením aktívneho energetického manažmentu. Počiatočná investícia do komplexného riešenia v rámci projektu EPC presahuje 1,296 mil. EUR a zahŕňa napríklad náklady na rekonštrukciu tepelného zdroja vrátane inštalácie kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo rekonštrukciu centrálnych vzduchotechnických jednotiek. Amper Savings týmto kontraktom garantuje nemocnici ročnú úsporu vo výške 215 tis. EUR a preberá tak na seba všetky riziká spojené s prípravou a realizáciou projektu vrátane následného prevádzky.


Amper Savings zabezpečuje outsourcing energetických služieb v Bochemii   15.2. 2017

Amper Savings poskytuje komplexné energetické služby v chemickom priemyselnom podniku BOCHEMIE a.s., ktorých súčasťou je prevádzka energetického hospodárstva vrátane dodávok všetkých druhov energií. Dlhodobo navrhnuté riešenie zo strany Amper Savings umožňuje Bochemii zníženie energetických nákladov s využitím úsporných opatrení najmä investičného charakteru, ale aj neinvestičných opatrení vrátane zavedenia aktívneho energetického manažmentu. Vysokonákladová opatrenia sú navrhnuté v projekte so zmluvnou garanciou úspor podľa metodiky EPC, pričom celkové investičné náklady garantované z úspor činí takmer 1,1 mil. EUR s dĺžkou trvania kontraktu 10 rokov.


Projekt EPC zaistil spoločnosti Gumotex ročnú úsporu 441 tis. EUR   27.1. 2017

Spoločnosť Amper Savings, a.s. poskytuje energetické služby so zárukou břeclavskému výrobnému podniku GUMOTEX, akciová spoločnosť. Osemročný kontrakt EPC mu zmluvne garantuje úspory v oblasti vykurovania, výroby pary pre technologické účely, spotreby elektrickej energie, vody a tiež výroby stlačeného vzduchu. Celkovo už metodika EPC zabezpečila spoločnosti Gumotex investície do zhodnotenie energetickej infraštruktúry vo výške 1,94 mil. EUR.

V prvej fáze projektu bola riešená oblasť vykurovania objektov a prípravy teplej úžitkovej vody, tzn. parná kotolňa bola nahradená novým centrálnym teplovodným zdrojom a došlo tiež k výstavbe nových teplovodných rozvodov vrátane odovzdávacích staníc pre jednotlivé objekty v areáli závodu. V druhej fáze bola riešená tiež oblasť výroby pary pre technologické účely a tak sa zvýši celková účinnosť so znalosťou energetickej náročnosti na produkt. Boli tiež realizované úspory v oblasti spotreby elektriny alebo vody a kompletnou rekonštrukciou prešla aj centrálná kompresorová stanica pre účinnú dodávku stlačeného vzduchu s rozvodom do všetkých výrobných priestorov závodu.

Vďaka realizácii týchto úsporných opatrení a aktívnemu prístupu k energetickému manažmentu bolo dosiahnuté významné zníženie nákladov na prevádzku celej energetiky v rámci výrobného podniku, pričom za rok 2016 predstavovala táto úspora takmer 441 tis. EUR.

Amper Savings, vďaka využitiu metodiky EPC, poskytuje spoločnosti Gumotex komplexné riešenie energetických potrieb závodu a to so zmluvnou garanciou úspor energií aj prevádzkových nákladov - súčasťou riešenia je aj financovanie celého projektu zo strany Amper Savings a komplexná správa energetického hospodárstva vrátane dodávok energií v objeme takmer 2,6 mil. EUR/rok.


Amper Savings energetickým partnerom pre Mesto Ivančice   4.1. 2017

Mesto Ivančice si vo výberovom konaní za partnera zvolilo spoločnosť Amper Savings a uzavrelo s ňou zmluvu o poskytovaní služieb energetického manažmentu. V jej rámci bude odborný tím Amper Savings monitorovať energetickú náročnosť 26 budov a verejného osvetlenia (VO) v majetku mesta, navrhovať úsporné opatrenia a vyhodnocovať ich prínosy. Dotknutými budovami je niekoľko základných a materských škôl, kino, mestský úrad, športová hala, penzión pre seniorov a ďalšie. Energetický manažment mestu prinesie prehľad o spotrebách tepla a elektrickej energie v týchto budovách a VO, zaistí vyššiu efektivitu hospodárenia s energiou a poskytne informácie pre zodpovedné rozhodovanie vedenia mesta, do ktorých úsporných opatrení účelne investovať finančné prostriedky.


Synergie vo skupine Amper Holding   12.12. 2016

Energetická skupina Amper Holding už štvrtý rok úspešne napĺňa svoje plány v rámci dodávok energií a komplexných služieb v oblasti energetiky. Ročný obrat holdingu už dosiahol úrovne 111 mil. EUR a naďalej významne narastá aj vďaka úzkej a kvalitnej spolupráce jednotlivých spoločností v skupine. Okrem súkromného sektora, kde je dnes prepojenie skupiny Amper najviac viditeľné vďaka účinne realizovaným energeticky úsporným projektom a spoľahlivým dodávkam všetkých druhov energií, má svoj podiel na vývoji tržieb Amper Holding taktiež sektor verejný. Najväčšie mesta Českej republiky budú v roku 2017 zákazníkmi spoločnosti Amper Market, ktorá dodá elektrinu napríklad Prahe, Brnu alebo Ostrave. Objem zákazky pre Hlavné mesto Praha, získané prostredníctvom burzy PXE, dosiahne v roku 2017 cca 30 GWh a mestu Brno dodá Amper Market naviac aj zemný plyn. Portfólio najväčších zákazníkov z verejného sektora dopĺňajú aj tri kraje: Karlovarský, Olomoucký a Vysočina. Oblastí energetických služieb sa potom intenzívne zaoberá spoločnosť Amper Savings, ktorá poskytuje komplexné úsporné riešenia pre energetické hospodárstvo objektov miest a krajov s využitím aktívneho energetického manažmentu, v úvode navyše vždy s realizáciou investície do úsporných opatrení v oblasti vykurovania, chladenia, osvetlenie alebo spotreby vody. Spoločnosť Amper Savings uzavrela v poslednom roku niekoľko významných kontraktov v oblasti poskytovania energetických služieb so zaručeným výsledkom, teda so zmluvnou garanciou úspor podľa metodiky EPC a tiež pre budúci rok pripravuje veľmi zaujímavé projekty v súkromnej i verejnej sfére.


Amper Savings partnerom konferencie APES   19.10. 2016

Amper Savings bude už tradične partnerom konferencie o energetických službách so zaručeným výsledkom a ako člen Asociácie poskytovateľov energetických služieb sa opäť aktívne podieľa aj na jej príprave. Konferencia sa uskutoční 9. novembra v Erbia Congress Centre v budove Prague City Tower v Prahe 4. Aj v tomto roku je konferencia zameraná predovšetkým na projekty s garantovanou úsporou vo verejnom sektore a hlavnou témou bude využitie účinnej metódy EPC pri znižovaní prevádzkových nákladov a modernizácia energetických zariadení v budovách. Súčasťou programu budú tiež príspevky na tému príkladná úloha štátu, financovanie úsporných opatrení, energetický manažment, kombinácia EPC s dotačnými titulmi a pretrvávajúce prekážky pre plošné využitie v štátnych organizáciách. Prednášajúcimi budú skúsení odborníci na energetickú účinnosť a úspory energií z Ministerstva priemyslu a obchodu, Ministerstva životného prostredia, Aliancia Šanca pre budovy, bankového sektora a Asociácie poskytovateľov energetických služieb. Viac o konferencii, programe a podmienkach účasti nájdete tu.


Mesto Skuteč vybralo Amper Savings   12.9. 2016

Ako ekonomicky najvýhodnejšia bola mestom Skuteč vyhodnotená ponuka na projekt riešený metódou EPC od spoločnosti Amper Savings. Osemročné partnerstvo mesta Skuteč s Amper Savings zaručuje mestu úspory prevádzkových nákladov v minimálnej výške 10,5 miliónov Kč vr. DPH, prinesie potrebnú modernizáciu energetických zariadení dvoch základných škôl, jednej materskej školy, plaveckého bazénu a domova pre seniorov a prostredníctvom energetického manažmentu zabezpečí trvalý dohľad nad prevádzkou zariadení a vyhodnotenie prevádzkových nákladov a úspor. V súčasnej dobe už naplno prebiehajú činnosti súvisiace s prípravou realizácie úsporných opatrení, aby boli do konca roka 2016 splnené všetky dôležité míľniky a 1. januára 2017, bez omeškania, sa začalo obdobie zaručených úspor a splácanie nákladov projektu.


Využitie metódy EPC v spoločnosti CeWe Color - FOTOLAB   13.5. 2016

Spoločnosť Amper Savings, a.s. uzavrela ďalšiu zmluvu o poskytovaní energetických služieb so spoločnosťou CeWe Color, a.s., ktorej predmetom je okrem už skôr zrealizovaných opatrení v oblasti vykurovania, chladenia a osvetlenia tiež modernizácia kompresorovej stanice v prevádzkarni v Prahe 4. Amper Savings tým potvrdil úlohu spoľahlivého partnera v oblasti energetiky pre tohto významného výrobcu fotografií, fotokníh a ďalších produktov, ktorých spoločným menovateľom sú práve fotografie. Výroba tlakového vzduchu potrebného na ich vznik tak bude prebiehať efektívnejšie a stane sa ďalšou oblasťou sledovanou a optimalizovanú v rámci už poskytovaného energetického manažmentu.
Komplexné riešenie energetické prevádzky závodu v podobe projektu EPC tak zabezpečilo spoločnosti CeWe Color, a.s. realizáciu úspor so zmluvnou garanciou a prakticky sa dotklo zmien v plynovej teplovodnej kotolne pre zabezpečenie vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody vrátane úpravy vykurovacích vetiev pre zaistenie vykurovanie priestorov s odlišným časovým režimom, ďalej osvetlenie vo výrobných halách aj administratívnej časti podniku alebo tiež kompresorovej stanice s cieľom zvýšiť účinnosť výroby stlačeného vzduchu vrátane využitia odpadového tepla z kompresora a zapojenia celej technológie výroby do centrálneho systému merania a regulácie.
Kľúčovou funkciou projektu EPC je aktívny prístup k energetickému manažmentu, kde je kladený maximálny dôraz na monitoring spotrieb energií a prevádzku inštalovaných technologických zariadení vrátane vyhodnotenia skutočne dosahovaných úspor a optimalizácie prevádzkových parametrov s využitím služieb centrálneho dispečingu. Nový centrálny systém merania a regulácie umožňuje všetkým oprávneným osobám diaľkový monitoring a ovládanie energetického hospodárstva z ktoréhokoľvek miesta s prístupom na internet.
Celý projekt zapadá do stratégie dlhodobo spoľahlivého partnerstva energetickej skupiny Amper Holding, kedy dodávky energií pre CeWe Color zaisťuje Amper Market a za služby v podobe energetického poradenstva vrátane realizácie konkrétnych úsporných opatrení zmluvne zodpovedá Amper Savings.


Energetické úspory pre mesto Trutnov   30.3. 2016

Spoločnosť Amper Savings, a.s. získala dôveru mesta Trutnov a zahájila svoju činnosť na analýze prevádzky technológií a spotrieb energií v rámci aktívneho energetického manažmentu pre vybrané objekty v majetku mesta. Už počas niekoľkých týždňov odhalili energetickí špecialisti Amper Savings potenciál úspor, ktorý možno postupne realizovať prostredníctvom bez nákladov (organizačných) alebo nízkonákladových opatrenia vďaka odbornému zásahu do merania a regulácie. Po vyhodnotení súčasného prevádzky a monitoringu energetického hospodárstva jednotlivých objektov je následne plánovaná realizácia vysokonákladových úsporných opatrení (investičného charakteru) a to sa zmluvné garanciou úspor podľa metodiky EPC (Energy Performance Contracting). Tento model ponúka mestu Trutnov zaujímavý spôsob riešenia investície do úsporných opatrení, kedy nemusí vynakladať žiadny vlastný kapitál, pretože všetky riziká vrátane financovania a návratnosti celého projektu na seba preberá poskytovateľ energetických služieb ESCO (Energy Service Company). Amper Savings tým vytvára pridanú hodnotu k dodávkam energií od sesterskej spoločnosti Amper Market, ktorý rieši tiež výkup elektriny zo strešných fotovoltických elektáren, ktoré sú umiestnené na objektoch mesta. Súčasťou všetkých energeticky úsporných projektov, realizovaných v skupine Amper Holding, je tiež veľmi presná a profesionálne spracovaná predikcia počasie, ktorú zaisťuje Amper Meteo.


Projekty Amper Savings prinášajú mestám až 30% úspor nákladov na energie   22.2. 2016

Amper Savings sa dnes veľmi aktívne zaoberá podporou miest v oblasti energetického poradenstva a realizácia energeticky úsporných projektov. Medzi významné projekty, u ktorých už došlo k ročnému vyhodnotenie skutočne dosiahnutých úspor, patrí napríklad realizácia projektu EPC vo vybraných budovách v majetku miest Chrudim a Moravská Třebová. Realizované úsporné opatrenia hneď od samotného začiatku projektu bezproblémovo napĺňala plánovaný cieľ a vďaka atkivnímu prístupu k energetickému manažmentu dokonca priniesla úsporu nad rámec zmluvné garancie.

Projekt v Chrudimi prispel v rámci prvého roka prevádzky do mestského rozpočtu úsporou v celkovej výške 1,8 mil. Kč, ktoré bolo dosiahnuté opatreniami v oblasti vykurovania, chladenia, osvetlenia a spotreby vody v objektoch mestského úradu, kultúrnych zariadení, škôl alebo športových zariadení ako sú plavecký bazén alebo zimný štadión.

V prípade mesta Moravská Třebová bolo dosiahnuté ročné úspory v celkovej výške 3,3 mil. Kč, pričom referenčná náklady pred realizáciou projektu boli na úrovni zhruba 10 mil. Kč.

Zásluhou aktívnej aplikácie energetického manažmentu bolo u týchto projektov dosiahnuté vyššie úspory, než predstavuje vopred stanovený zmluvný záväzok, čo potvrdzuje odbornej kompetencie celého riešiteľského tímu a dáva predpoklady pre ďalší úspešný rozvoj spolupráce medzi Amper Savings a ich klientmi. Viac podrobností o spomínaných projektoch a realizovaných opatreniach možno nájsť v sekcii Referencie.


Metodika EPC oslovila aj nového majiteľa nemocnice v Šumperku   1.1. 2016

S novým rokom prichádza Amper Savings tiež s novým projektom - a síce v Nemocnici Šumperk a.s.

Obe strany sa zmluvne dohodli, že od 1.1.2016 začne spoluprácu na novej energetickej koncepcii s cieľom optimalizovať náklady na energie a prevádzku energetického hospodárstva areálu nemocnice. Súčasťou dlhodobo nastavenej spolupráce je realizácia opatrení zabezpečujúcich úspory energií a prevádzkových nákladov nemocnice, najmä potom v oblasti nákupu energií, dojednávania zmluvne technických parametrov s ohľadom na ich prevádzkovú vplyv, ďalej v oblasti realizácie dlhodobo efektívnych investičných i neinvestičných úsporných riešení v súlade s vysokonákladovými, nízkonákladovými i beznákladovými opatreniami. Súčasťou projektu je samozrejme tiež monitoring spotrieb všetkých druhov energií a prevádzkových nákladov vrátane následného vyhodnotenia úsporných opatrení.

Zásadnou úlohou hneď v úvode projektu je optimalizácia existujúcej energetickej bilancie pre zmluvné nastavenie referenčných nákladov k projektu EPC s garanciou úspor vo výrobe, rozvode a spotrebe všetkých druhov energií v areáli. Cieľom je maximálna účinnosť vo využití vstupných energií respektíve dosiahnutie úplného potenciálu úspor v celom energetickom hospodárstve areálu nemocnice.

Amper Savings v rámci projektu zabezpečí činnosť energetika a poskytne maximálnu podporu prevádzky energetického hospodárstva nemocnice s vopred definovanými nákladmi a podmienkami, spĺňajúcimi potreby prevádzky areálu, vr. správy licencií na výrobu, rozvod a distribúciu energií a to s dodržaním všetkých súvisiacich legislatívnych noriem. Zmluvná dohoda zabezpečuje nemocnici taktiež spoluprácu Amper Savings pri projektovaní zmien a výstavby nových pavilónov a objektov v areáli nemocnice, postupné začlenenie do jednotného energetického konceptu alebo technický dozor nad projektmi vo fáze výstavby.


Štart projektu EPC v areáli GUMOTEX Břeclav   1.12. 2015

Spoločnosť Amper Savings spustila prevádzku energetického hospodárstva v břeclavskom výrobnom podniku GUMOTEX, akciová spoločnosť. Osemročný kontrakt EPC zmluvne garantuje úspory v oblasti vykurovania, výroby pary pre technologické účely, spotreby elektrickej energie a vody a tiež výroby stlačeného vzduchu. Komplexné riešenie tohto projektu zabezpečuje návrh, projekciu a realizáciu energeticky úsporných opatrení vrátane prevádzky a správy celého energetického hospodárstva areálu závodu GUMOTEX. Súčasťou rekonštrukcie plynovej kotolne pre vykurovanie areálu bola tiež inštalácia nových parných kotlov pre výrobné technológie o celkovom výkone 12 ton / hodinu, kedy k dosiahnutiu maximálnej účinnosti celého systému výroby pary sú využité ekonomizéry, ktoré umožňujú prevádzku až na kondenzačnú úroveň. V rámci novej výstavby boli zabezpečené súvisiace zmeny v kondenzátnom a vodnom hospodárstve, bola vykonaná optimalizácia rozvodov pary, zmena v zapojení objektov do rozvodu pary a teplej vody, doplnení a oprava systému merania a regulácie. Projekt tiež rieši výstavbu novej kompresorovej stanice pre dodávku stlačeného vzduchu pre výrobné linky. Súčasťou riešenia EPC je tiež zabezpečenie financovania celého projektu a komplexná správa energetického hospodárstva, vr. zabezpečenie dodávok energií v objeme takmer 70 mil. Sk / rok. Dôležitou činnosťou v rámci tohto dlhodobého projektu so zmluvnou garanciou úspor je aktívny prístup k energetickému manažmentu s dôrazom na monitoring spotrieb všetkých druhov energií a prevádzka inštalovaných technologických zariadení. Po celú dobu trvania kontraktu zaisťuje Amper Savings pravidelné hodnotenia úspor a optimalizáciu prevádzkových parametrov, vr. služieb centrálneho dispečingu a činnosti podnikového energetika.


Energeticky úsporný projekt v Bochemii   30.10. 2015

Spoločnosť Amper Savings uzavrela dlhodobú spoluprácu s popredným výrobcom dezinfekčných, fungicídnych a čistiacich prostriedkov alebo materiálov pre povrchové úpravy kovov a akumulátorových hmôt. Bohumínskej výrobný podnik BOCHEMIE, a.s. tak maximálne využíva služby v rámci skupiny Amper Holding, kedy dodávky elektrickej energie zabezpečuje Amper Market a energetické úspory garantuje svojim dlhodobým projektom Amper Savings. Do tohto projektu je tiež zapojená spoločnosť Amper Generation, ktorá v rámci skupiny Amper zaisťuje výrobu, inštaláciu a následnú prevádzku kombinovaného zdroja na výrobu elektriny a tepla.

Amper Savings, ako strojca komplexného energeticky úsporného riešenia, poskytuje tomuto podniku energetické služby na základe vlastnej analýzy pôvodného systému energetického hospodárstva a navrhnuté dlhodobo efektívne riešenie tak umožňuje zníženie energetických nákladov s využitím úsporných opatrení najmä investičného charakteru, ale aj neinvestičných opatrenia vrátane zavedenia aktívneho energetického manažmentu. Vysokonákladová opatrenia sú navrhnuté v projekte sa zmluvné garanciou úspor podľa metodiky EPC, pričom celkové náklady projektu, kryté z garantovaných úspor, činí takmer 40 mil. Kč a dĺžka trvania kontraktu je 10 rokov.


Amper Savings partnerom konferencie o EPC   30.9. 2015

Amper Savings je partnerom medzinárodnej konferencie o energetických službách so zaručeným výsledkom a ako člen Asociácie poskytovateľov energetických služieb sa aktívne podieľa aj na jej príprave. Konferencia sa uskutoční 12.11.2015 v pražskom hoteli Jalta a jej cieľom je konštruktívna diskusia nielen so zástupcami verejnej správy a európskych inštitúcií o výhodách komplexnej modernizácie energetického hospodárstva budov s využitím energetických služieb so zaručeným výsledkom, ku ktorej sa členské krajiny EÚ zaviazali, ale aj o legislatívnych prekážkach a možných cestách na ich odstránenie. Viac informácií a prihlášku nájdete tu.


Amper Holding rozširuje portfólio služieb   25.8. 2015

Energetická spoločnosť Amper Holding rozširuje portfólio služieb pre podniky a verejný sektor. Novo založená dcérska spoločnosť Amper Generation sa bude zaoberať výstavbou kombinovaných zdrojov elektriny a tepla - kogeneračných jednotiek - priamo u zákazníkov. Kogenerácie umožňuje výrazné zvýšenie efektivity využívania plynu a bioplynu vo výrobe aj pri vykurovaní administratívnych budov, hotelov, obchodných centier, bazénov a ďalších stavieb. Amper Generation môže zákazníkom zabezpečiť aj financovanie výstavby a prevádzky kogeneračných jednotiek, ktoré sú následne splácané z predaja časti vyrobenej elektriny a tepla.


Amper Savings sa stal signatárom Europského etického kódexu pre EPC   11.8. 2015

Amper Savings sa stal signatárom etického kódexu, ktorý definuje sadu hodnôt a zásad, ktoré sú považované za zásadné pre úspešnú, profesionálnu a transparentnú realizáciu projektov energetických služieb so zaručeným výsledkom v európskych krajinách. Etický kódex určuje zásady správania najmä na strane poskytovateľov energetických služieb so zaručeným výsledkom (projekty EPC). Zároveň je etický kódex kvalitatívnym ukazovateľom pre klientov – čo by mali očakávať a vyžadovať od poskytovateľov EPC a aké zásady by mali sami dodržiavať, aby mohli dosiahnuť očakávané úspory energie a s tým spojené výhody. Hlavným cieľom Etického kódexu je predstaviť EPC ako spoľahlivý obchodný model zahŕňajúci poskytovanie energetických služieb.
Energetické služby so zárukou môžu v krajinách Európskej Únie zaistiť zásadné úspory energie a to na základe princípu splácania investícií do energeticky úsporných opatrení z úspor nákladov na energiu. Súčasné európske trhy v oblasti energetickej účinnosti sa často vyznačujú nedostatočnou transparentnosťou. Preto si projekt Transparense kladie za cieľ podporu rozvoja dôveryhodného trhu s EPC. 
Projekt Transparense je financovaný v rámci programu Európskej únie „Intelligent Energy Europe“ a jeho hlavným cieľom je zvýšenie transparentnosti a dôveryhodnosti európskych trhov s EPC. Projekt združuje dvadsať partnerov pochádzajúcich ako z rozvinutých, tak aj začínajúcich trhov s EPC, a teda veľký potenciál prispieť k rozvoju a rozšíreniu európskeho trhu s EPC a dosiahnutia podstatného zvýšenia energetickej efektivity.


Soubory ke stažení: epckodex_prohlaseni_ampersavings_sk.pdf pdf

Financovanie energeticky úsporných projektov v samosprávach   26.3. 2015

V dňoch 24. a 25. marca 2015 sa v bratislavskom Zichyho paláci uskutočnil workshop venovaný financovaniu opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti v samosprávach, ktorý organizovala Európska asociácia miestnych samospráv pre energetickú zmenu EnergyCities v rámci iniciatívy Európskej komisie ManagEnergy.

Cieľom tohoto workshopu bolo najmä ukázať mestám a regiónom:

 • kde nájsť finančné zdroje na ich tranzíciu k nízkoenergetickému miestnemu hospodárstvu, ktorá zároveň prispeje k väčšej energetickej nezávislosti EÚ,
 • ako vytvoriť a riadiť inovatívne finančné mechanizmy na miestnej úrovni (revolvingové fondy, pôžičky, záruky, EPC.) tak, aby lepšie mobilizovali aj súkromné finančné zdroje,
 • ako vytvoriť kreatívne partnerstvá s finančným a súkromným sektorom a riadiacimi orgánmi SIF.

Medzi účastníkmi workshopu bolo mnoho zástupcov verejného sektoru (starostovia a energetici miest, zástupcovia štátnych organizácií a verejných inštitúcií), ale aj sektoru súkromného (spoločnosti poskytujúce energetické služby, poradenské spoločnosti, dodávatelia energií) a finančného (banky). Bohatá diskusia všetkých zúčastnených strán významnou mierou prispela k identifikácii možností zvýšenia energetickej efektívnosti v samosprávach pri využití ako verejných prostriedkov, tak aj zapojenia súkromných financií v podobe garantovanej energetickej služby (EPC). Záverom workshopu bola identifikovaná potreba ďalšieho aktívneho prístupu v rozširovaní povedomia o možnostiach spolupráce verejného a súkromného sektora v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti, najmä spoluprácou asociácie EnergyCities, hnutia Dohovor primátorov a starostov a Asociácie poskytovateľov energetických služieb , ktorej aktívnym členom je aj spoločnosť Amper Savings, s.r.o.


NR SR schválila nový zákon o energetickej efektívnosti   6.11. 2014

Dňa 21. októbra 2014 schválili poslanci Národnej rady SR nový zákon o energetickej efektívnosti, ktorý plne nahrádza zákon č. 476/2008 Z.z. Na príprave tohto zákona sa aktívne podieľala aj Asociácia poskytovateľov energetických služieb vrátane spoločnosti Amper Savings, s.r.o.

Zákon implementuje nariadenia stanovené Európskou úniou a smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EU zo dňa 25.10.2012 o energetickej účinnosti. Cieľom zákona je zvýšiť účinnosť využitia energie na Slovensku so zameraním na maximalizáciu dosahovania úspor energie.

Nový zákon o energetickej efektívnosti sa zaoberá predovšetkým nasledujúcimi oblasťami:
- národné ciele energetického hospodárstva SR,
- úspory budov,
- energetický audit,
- energetická (podporná a garantovaná) služba,
- informácie a monitoring.

Z pohľadu našich klientov, našej spoločnosti a Asociácie poskytovateľov energetických služieb je zásadná oblasť definície energetickej služby, predovšetkým garantovanej energetickej služby, ktorá tak dostáva zrejmý legislatívny rozmer a oporu v zákone. Sme pevne presvedčení, že táto nová podoba zákona o energetickej efektívnosti napomôže k rozšíreniu energeticky úsporných projektov EPC na Slovensku a realizácii úspor energií našich klientov.


Bola založena Asociácia poskytovateľov energetických služieb   7.4. 2014

Dňa 7.4.2014 bola uzatvorená 14 zakládajúcimi členy zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb, ktorá viedla k vzniku Asociácie poskytovateľov energetických služieb.
Poslaním asociácie je prispievať k trvalému rozvoju energetických služieb na slovenskom trhu. Asociácia sa sústreďuje na nasledujúce priority:

1) podpora využívania Energy Performance Contracting-u v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov,

2) zastupovanie a obhajoba oprávnených spoločných záujmov poskytovateľov energetických služieb na slovenskom a európskom trhu - Energy Performance Contracting-u na slovenskom trhu,

3) spracovanie stanovísk a návrhov všebecne záväzných právnych predpisov, aktívna účast na vytváraní právního prostredia podporujúceho realizáciu energeticky úsporných projektov,

4) príprava a presadzovanie štandardov poskytovania a využívania Energy Performance Contracting-u,

5) dohľad nad vytváraním zdravej a spravodlivej trhovej súťaže medzi poskytovateľmi energetických služieb (EPC) na slovenskom trhu,

6) propagácia využívania Energy Performance Contracting-u vo verejnom a súkromnom sektore,

7) podpora podnikania v oblasti Energy Performance Contracting-u, vrátane poskytovania odporúčaní v súvisiacich oblastiach - energetického poradenstva, doplňujúceho financovania EPC projektov, verejnom obstarávaní, a pod.,

8) osvetová a vzdelávacie činnost v oblasti úspor energie.

 


kontaktný formulár


*


Twitter Facebook