ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť Amper Savings, a.s. je súčasťou českej energetickej Skupiny Amper, poskytujúce energetické služby vr. realizácia energeticky úsporných projektov s využitím najmodernejších technológií, prevádzkovanie lokálnych distribučných sústav a optimalizácia energetických hospodárstva klientov. Projekty predstavujú obvykle kombináciu inštalácie moderných úsporných technológií v oblasti vykurovania, chladenia a osvetlenia objektov a technicko-administratívnych opatrení optimalizujúcich spotrebu a nákup energií tak, aby boli dosiahnuté čo najnižšie prevádzkové náklady.

Špecifickou oblasťou sú projekty, takzvané energetické služby so zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, skratka EPC), ktoré predstavujú finančne zaujímavý a efektívny nástroj realizácie úsporných opatrení. Podstatou metódy EPC je záruka zníženia spotreby energie, ktorá sa prejaví v úsporách prevádzkových nákladov, následne použitých na splácanie pôvodnej investície.

Spoločnosť Amper Savings, a.s. si u všetkých svojich projektoch zakladá na kvalitnom technickom riešení s dlhodobou garanciou úspor, ktoré sú dosahované vďaka aktívnemu energetickému manažmentu za účasti vysoko kvalifikovaného personálneho obsadenia. Pre dosiahnutie maximálnej energetickej účinnosti a optimalizácie energetických nákladov sa využíva sofistikovaný dispečerský systém s online riadením inštalovaných technológií a pravidelným vyhodnocovaním historických trendov v rámci zvyšovania účinnosti energetických prevádzkových celkov.
 

Vedenie spoločnosti

Ing. Radek Vrána

Generálny riaditeľ, konateľ spoločnosti

V roku 2003 absolvoval odbor Technické zariadenia budov na ČVUT v Prahe. Prax zahájil v oblasti energetického poradenstva v spoločnosti Energ. spol. s r.o., kde sa postupne zúčastnil rady energetických auditov, štúdií a koncepcií a od roku 2007 je zapísaný do zoznamu energetických expertov Ministerstva priemyslu a obchodu. V tomto roku taktiež zahájil svoje pôsobenie v spoločnosti AB Facility, kde riadil stredisko energetického poradenstva a následne stredisko energetických projektov. V spoločnosti Amper Savings, a.s. pôsobí od roku 2014 a je zodpovedný za technickú oblasť od návrhu projektov až po ich reálnu implementáciu v praxi. V minulosti bol angažovaný v rade projektov poskytovania energetických služieb, teraz sa zameriava najmä na projekty s garantovaným výsledkom podľa metodiky EPC. Má za sebou radu úspešne zrealizovaných zákaziek v oblastiach priemyslu, zdravotníctva či municipalít. Od 1.1.2020 zastáva funkciu generálneho riaditeľa a konateľa spoločnosti.

Ing. Martin Nádeníček

Finančný riaditeľ, konateľ spoločnosti

Je absolventom katedry Podnikového hospodárstva na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity. Od roku 2006 pracoval v spoločnosti AB Facility a.s. ako controller energetickej divízie zaoberajúcej sa energeticky úspornými projektami a divízie Morava FM zaisťujúcej komplexný facility management. V roku 2007 sa ako finančný riaditeľ podieľal  na akvizícii spoločnosti Energ. spol. s r. o. a jej integrácii vr. následnej fúzie s materskou spoločnosťou. Od roku 2011 pracoval ako finanční riaditeľ v spoločnosti AB Facility s.r.o. (Slovensko). Spoluzodpovedal za významnú expanziu spoločnosti na slovenskom trhu, podieľal sa na akvizícii spoločností MAGNOL SERVIS s.r.o. a ENERGO CONTROLS spol. s r.o., na ich integrácii do vnútorných procesov skupiny a ich následnej fúzii so spoločosťou AB Facility s.r.o. Je spoluzakladateľom, finančným riaditeľom a konateľom spoločnosti Amper Savings, s. r. o.

Ing. Aleš Přibyla

Technický riaditeľ

Po ukončení štúdií na Mendlovej univerzite v roku 2006 pôsobil na pozícii technického špecialistu v oblasti energetického poradenstva so zameraním na spracovaní energetických auditov, posudkov a štúdií. Po trojročnej praxi v energetickom poradenstva prešiel na pozíciu projektového manažéra v rámci realizácie úsporných projektov a vykonávanie energetických manažmentov v spoločnosti AB Facility, a.s. V roku 2014 nastúpil na pozíciu projektového manažéra v spoločnosti Amper Savings, a.s., v ktorej sa podieľal na vedení radu úspešných EPC projektov od fázy prípravy ponuky, cez realizáciu opatrení až po energetický manažment a vyhodnocovanie garantovaných úspor. V rámci spoločnosti mal na starosti strategické klienty z oblasti podnikateľskej sféry a zdravotníctva, pri ktorých zaisťoval energetické služby v podobe realizácie úsporných projektov či zavedenie a vykonávanie energetických manažmentov. Od 1.1.2020 v spoločnosti zastáva pozíciu technického riaditeľa.

Vladimír Kučera

Obchodný riaditeľ

V roku 1995 absolvoval odbor Silnoprúdová elektrotechnika a automatizácia na SPŠ-SOUe v Brne. Praxi zahájil v spoločnosti ENBRA, kde prešiel radom pozícií, od technického poradenstva v oblasti hydraulického vyregulovania, MaR, tepelnú techniku, cez obchodný a strategický manažment a zahraničný obchod. V roku 2004 opustil túto spoločnosť z pozície riaditeľa stratégie pre ČR a SR, aby sa do nej v roku 2008 na 3 roky vrátil na post riaditeľa predaja a riaditeľa strategického nákupu. V medzičase a následne striedavo pôsobil v SR a zahraničí u popredných svetových výrobcov technológií v oblasti tepelnej techniky, armatúr, potrubných systémov a MaR - ako area manažér či riaditeľ zastúpenia pre ČR a SR (Ferroli, RKG - IWKA). Skúsenosti z realizačnej fázy projektov nazbieral oi. ako obchodný riaditeľ spoločnosti TRASKO a následne od roku 2016 v rámci pôsobenia v spoločnosti EVČ, kde pôsobil ako obchodno-technický riaditeľ a konateľ, a po úspešnej fúzii so spoločnosťou ENESA ako obchodný riaditeľ a člen PAS. V EVČ aj ENESA prevzal zodpovednosť aj za úsek EPC & DB a v rámci jeho pôsobenia došlo k získaniu a realizácii významných projektov ocenených oi. aj asociáciou APES. V histórii bol angažovaný v rámci riešenia mnohých priemyselných a technologických aplikácií, aktívne sa podieľal na prednáškovej činnosti, technickom poradenstve a vzdelávaniu vo vzťahu k odbornej verejnosti. Súčasne stojí za úspešnú tvorbou a implementáciou niekoľkých firemných obchodných, marketingových, produktových či inovačných stratégií, reštartom spoločností či zavedením / inováciou obchodných a výrobných procesov. V Skupine Amper je od 1.4.2021 zodpovedný za obchodnú oblasť od marketingu po realizačnú fázu z pozície obchodného riaditeľa spoločnosti Amper Savings.

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook