ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Podniky

Pomôžeme vám s podnikovou energetikou, aby ste sa mohli plne sústrediť na váš biznis

Podnikový sektor patrí medzi najvýznamnejšie odberateľa energií v Českej republike a takmer v každom priemyselnom prevádzke možno nájsť miesta zasluhujúce si zlepšenie! Niekedy je príčinou iba nedostatok nástrojov, kapacít a prostriedkov pre účinné riadenie prevádzky energetických systémov, niekedy dokonca zastarané a neúčinné energetické zariadenie. V oboch prípadoch sa tak ponúka priestor pre realizáciu investičných energeticky úsporných projektov EPC (Energy Performance Contracting) prípadne EC (Energy Contracting) a dosahujúcich významné úspory v nákladoch na energie.

Modernizáciu energetického hospodárstva výrobných areálov našich klientov riešime komplexne a na kľúč. Ponúkame dlhodobé partnerstvo, ktoré musí priniesť pozitívne efekty na oboch stranách. Pri realizácii projektu EPC získava klient optimum medzi vynaloženými nákladmi a dosiahnutými efekty a navyše zmluvnú garanciu za dosiahnutie úspory. Vďaka aktívnemu energetickému manažmentu (EM) a skúsenostiam našich pracovníkov majú naši klienti podrobný prehľad o skutočnej spotrebe energie a informácie o možnostiach ďalšieho zlepšenia dosahovaných výsledkov.

Súčasťou služieb môže byť aj zabezpečenie financovania úsporných opatrení, takže klient nepotrebuje pre realizáciu projektu vlastné prostriedky. Garancie z našej strany za dosiahnutie úspor umožňuje splácania počiatočné investície a všetkých ďalších nákladov projektu.

Tam, kde nie je záujem, alebo nie sú podmienky pre projekty EPC a EC, ponúkame a poskytujeme služby aktívneho energetického manažmentu (EM) a v jeho rámci hľadáme ďalšie úspory v oblasti spotreby a nákupu energií. Služby EM je vhodné aplikovať aj u nových výrobných prevádzok a budov, kde, napriek moderným a účinným technológiám, môžu byť odhalené ďalšie doteraz skryté a nevyužité úspory energií a nákladov.

Pre využitie metódy EPC by predvolené náklady na energie v súhrnnej výške mali dosahovať aspoň 100 tisíc EUR bez DPH / rok, pre aplikáciu energetického manažmentu stačí približne 25 tisíc EUR bez DPH / rok.

Energetický management a energeticky úsporné projekty sú pre nás dlhodobou prioritou. Preto už od počiatku pristupujeme ku každému klientovi individuálne a snažíme sa mu ponúknuť také riešenie energetického hospodárstva, ktoré zohľadňuje jeho momentálnej potreby aj plány. Vďaka našej garanciu dosiahnutie úspor po celú dobu trvania zmluvného vzťahu sme tak maximálne motivovaní na úzkej spolupráci s klientom, na trvalom procesu zlepšovania prevádzky už realizovaných úsporných opatrení a na hľadanie ďalších.

Poskytujeme tiež nezávislé poradenstvo v oblasti energetiky, spracovávame energetické posudky, audity a štúdie a preukazy energetickej náročnosti budov. Vykonávame kontroly energetickej účinnosti kotlov a klimatizáciou nielen na účely splnenia požiadaviek zákona, ale najmä s prihliadnutím na praktickú stránku využitia získaných poznatkov a dosiahnutie maximálnych úspor nákladov na nákup energií a palív. V neposlednom rade zabezpečujeme tiež komplexné poradenstvo v oblasti aktuálne poskytovaných dotácií pre energeticky úsporné projekty.

Naše referencie z realizovaných projektov pre privátny sektor nájdete tu.

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook