ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

Trutnov

Trutnov Monitoring a analýza prevádzky a spotrieb energií v krytom plaveckom bazéne
mesta Trutnov

Klient:
Mesto Trutnov
Slovanské nám. 165
541 01 Trutnov

Poskytované služby:

  • Pripojenie systému MaR na dohľadový dispečing Amper Savings
  • Monitorovanie a vyhodnocovanie prevádzky a spotrieb energií
  • Spracovanie návrhu úsporných opatrení (bez nákladov, nízkonákladových, středněnákladových a vysokonákladových
  • Spracovanie záverečnej správy obsahujúce opis súčasného stavu a návrh úsporných opatrení, prerokovanie obsahu správy s klientom

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook