ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

Nemocnica Břeclav

Nemocnica Břeclav Poskytovanie energetických služieb metódou EPC pre nemocnicu Břeclav (zriaďovateľ Jihomoravský kraj)

Klient:
Nemocnice Břeclav - příspěvková organizace JMK
U Nemocnice 1
690 02  Břeclav

Doba plnenia:
Obdobie výstavby úsporných opatrení: 06/2017 až 12/2017
Obdobie zaručených úspor a splácania: 1.1.2018 – 31.12.2027 (10 let)

Realizovaná opatrenia a poskytované služby:

  • Návrh energeticky úsporných opatrení (projektu) pre vybrané budovy v majetku Juhomoravského kraja (komplexné riešenie energetiky areáli nemocnice Břeclav)
  • Verifikácia navrhnutých opatrení v prípravnej fáze projektu, spracovanie projektovej dokumentácie
  • Realizácia úsporných opatrení zahŕňajúce dodávku, montáž a sprevádzkovanie technologických zariadení, vr. zaškolenie obsluhy klienta
  • Rekonštrukcia zdroja tepla pre vykurovanie, nový zdroj čistej technologickej pary, náhrada rozvodov vykurovacej vody, pary a kondenzátu, úprava a doplnenie systému merania a regulácie, výmena osvetlenia vo vybraných priestoroch a úpravy vybraných vzduchotechnických zariadení
  • Komplexná starostlivosť o nové technologické zariadenia
  • Garancie za dosiahnutie úspor v období 01/2018 - 12/2027
  • Energetický manažment s dôrazom na monitoring prevádzky a spotrieb energie inštalovaných zariadení, vyhodnotenie úspor a optimalizáciu prevádzkových parametrov, vr. služieb centrálneho dispečingu

Finančné parametre:
Referenčné náklady: 2,1 mil. € vr. DPH
Ponuková cena: 2,6 mil. € vr. DPH
Garantovaná ročná úspora: 474,1 tis. € bez DPH

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook