ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

Nový Jičín

Nový Jičín Poskytovanie služieb energetického manažmentu pre vybrané objekty v majetku mesta Nový Jičín

Klient:
Mesto Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1
741 01 Nový Jičín

Doba plnenia:
1.1.2018 - 31.12.2018

Dotknuté objekty:
Projekt rieši 26 mestských objektov (administratívno kultúrne objekty a športové areály, mestský úrad, Beskydské divadlo, zimný štadión, krytý plavecký bazén, základnej školy, materskej školy, stredisko voľného času a ďalšie).

Realizovaná opatrenia a poskytované služby:

  • Príprava dlhodobej energetickej koncepcie mesta Nový Jičín s využitím systému aktívneho energetického manažmentu pre zabezpečenie vyššej efektivity v rámci prevádzky vybraných objektov a s tým súvisiace úspory prevádzkových nákladov.
  • Komplexná analýza východiskového stavu (spotreba energie, užívané technológie, zmluvné podmienky dodávok energií, technický stav a spôsob využitia budov).
  • Spracovanie návrhu beznákladových, nízkonákladových a vysokonákladových opatrení vr. stanovenie potrebnej výšky nákladov a vyhodnotenie ich návratnosti.
  • Vyhodnotenie prínosov realizovaných opatrení, spracovanie nových návrhov pre realizáciu potrebných investícií vrátane odporúčaní k ďalšiemu riešeniu energetických úspor.
  • Kontrola správnosti fakturačných údajov, sledovanie zmien vo spotrebách, základné vyhodnotenie zmien vzhľadom na klimatické podmienky, využitie objektov a realizácii úsporných opatrení.
  • Monitoring prevádzky a spotrieb vybraných objektov.
  • Súčinnosť pri realizácii beznákladových úsporných opatrení, poskytnutie podpory pri posúdení možností čerpania dotácií a poskytovanie odborného poradenstva v oblasti energetiky.


Referenčné náklady:
Teplo: 596 516 EUR vr. DPH
Elektrina: 521 762 EUR vr. DPH
Voda: 228 679 EUR vr. DPH

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook