ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

CeWe Color, a.s.

CeWe Color, a.s. Poskytovanie služieb energetického manažmentu s garanciou úspor v areáli závodu CeWe Color (Fotolab)

Klient:

CeWe Color, a.s.

Kloknerova 2278/24

Praha 4 - ChodovDoba plnenia:

06/2015 – 08/2022Poskytované služby energetického manažmentu:Aktívny energetický manažment orientovaný na optimalizáciu prevádzky energetického hospodárstva objektu klienta s cieľom zníženia prevádzkových nákladov a úspory emisií CO2. Zámerom bola čo najúčinnejšia výroba energií, ich distribúcia a samotná spotreba. Koncepčný prístup pri tvorbe a realizácii investičných zámerov ako v oblasti energetiky, tak aj ďalších modernizačných a rozvojových projektoch klienta.
  • Modernizácia systému MaR a vytvorenie cloudového dispečerského prostredia ako nástroja aktívneho energetického manažmentu.

  • Podpora začlenenia do dispečerského dohľadu, zaistenie dostupných dát pre optimalizáciu a prehľad toku energií - Monitoring & Targeting.

  • Návrhy úsporných opatrení (kompresorová stanica, plynová kotolňa, zdroj chladu, centrálna VZT jednotka), koordinačná rola procesu prípravy, projekcie a realizácie až po samotnú prevádzku.

  • Posúdenie možností uplatnenia obnoviteľných zdrojov energií, zníženie energetickej náročnosti budovy, dekarbonizáciu.Dosiahnuté úspory:zemný plyn: 55% 

elektrická energia: 18%

CO2: 26% (cca 1 400 ton)


Dokumenty
na stiahnutie:

Referenčný list (pdf)

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook