ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

PENAM, a.s.

PENAM, a.s. Poskytovanie služieb energetického manažmentu vo výrobných závodoch spoločnosti PENAM, a.s.

Klient:
Výrobný podnik PENAM, a.s.
Cejl 504/38
602 00 Brno

Doba plnenia:
Dlhodobá rámcová zmluva s platnosťou od 10.11.2014

Realizovaná opatření a poskytované služby:

  • Návrh energetickej koncepcie v rámci výrobných závodov v nadväznosti na ich aktuálnu výrobnú koncepciu a plán budúceho rozvoja
  • Aktívny prístup pri vyhľadávaní potenciálu úspor nákladov v oblasti energetiky (elektrická energia, zemný plyn, teplo, voda, prevádzkové náklady)
  • Začlenenie prevádzky všetkých výrobných závodov do jednotného dispečerského prostredia SCADA, zabezpečenie dostupných dát pre optimalizáciu a prehľad toku energií - Monitoring & Targeting
  • Návrh vhodných riešení úprav existujúcich systémov s cieľom dosiahnutia maximálnej úspory nákladov na energie a súvisiacich prevádzkových nákladov
  • Návrh úsporných investičných opatrení vr. možnosti návrhu zabezpečenie financovania týchto opatrení a zmluvné garancie dosiahnutého výsledku
  • Priebežné vyhodnocovanie nákladov na úspory v súvislosti s poskytovanými službami energetického manažmentu - dlhodobý energetický audit
  • Spolupráca pri projektovaní zmien a výstavby nových celkov - postupné začlenenie do jednotného energetického konceptu, technický dozor nad projektmi vo fáze výstavby
  • Spracovanie legislatívnych požiadaviek plynúcich s povinnosťou vlastníka alebo prevádzkovateľa v kontexte zákona o hospodárení s energiou č.406 / 2000 Sb.

Dokumenty
na stiahnutie:

Referenčný list (pdf)

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook