ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

GUMOTEX, akciová společnost

GUMOTEX, akciová společnost Poskytovanie energetických služieb metódou EPC v areáli závodu GUMOTEX Břeclav

Klient:
GUMOTEX, akciová spoločnosť
Mládežnícka 3062 / 3a
690 75 Břeclav


Doba plnenia:
Obdobie výstavby úsporných opatrení: 03/2015 až 12/2015
Obdobie zaručených úspor a splácania: 1.1.2016 - 31.12.2023 (8 rokov)

Realizovaná opatřenia a poskytované služby:

  • Návrh, projekcia a následná realizácia energeticky úsporných opatrení, ktorý zahŕňajú rekonštrukciu plynovej kotolne pre vykurovanie areálu závodu a centrálneho plynového zdroja pre výrobu technologickej pary, ktorej súčasťou je inštalácia nových kotlov s celkovým výkonom 12 ton / hodinu. Na dosiahnutie maximálnej účinnosti celého systému výroby pary je využité ekonomizéry, ktoré umožňujú prevádzku až na kondenzačný úroveň. V rámci novej výstavby boli zabezpečené súvisiace zmeny v kondenzátním i vodnom hospodárstve, bola vykonaná optimalizácia rozvodov pary, zmena v zapojení objektov do rozvodu pary a teplej vody, doplnenie a oprava systému merania a regulácie a projekt celkovo poskytuje maximálnu podporu prevádzkovo úspornejšieho riešenie
  • Súčasťou riešenia EPC je tiež zabezpečenie financovania celého projektu
  • Komplexná správa energetického hospodárstva klienta vr. zaistenie dodávok energií (67 mil. Sk/rok)
  • Energetický manažment s dôrazom na monitoring spotrieb energií a prevádzku inštalovaných technologických zariadení, vyhodnotenie úspor a optimalizácie prevádzkových parametrov, vr. služieb centrálneho dispečingu a činnosti podnikového energetika

Finančné parametre:
Referenčné náklady: 51,4 mil. Sk bez DPH
Ponuková cena: 42,1 mil. Sk bez DPH
Garantovaná ročná úspora: 5,3 mil. Sk bez DPH

Dokumenty
na stiahnutie:

Referenčný list (pdf)
Osvedčenie (pdf)

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook