ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. Poskytovanie služieb energetického manažmentu v areáli závodu První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

Klient:

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

Vlkovská 279

595 12 Velká BítešDoba plnenia:

Dlhodobá rámcová zmluva s platnosťou od 27.11.2014

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva: 01/2015 - 06/2015Realizovaná opatrenia a poskytované služby:
  • Energetický manažment, ako dlhodobý energetický audit, zameraný na proces optimalizácie prevádzkových nákladov celého energetického hospodárstva - vhodné správanie v oblasti použitia všetkých druhov energií od nákupu až po konečnú spotrebu areáli závodu

  • Technický dozor investora pri realizácii kompletnej rekonštrukcie existujúceho zdroja tepla vrátane teplovodných rozvodov, odovzdávacích staníc i vnútorných tepelných sústav budov. Pôvodná hnedouhoľná kotolňa bola nahradená novým centrálnym plynovým zdrojom tepla a bola vybudovaná nová tepelná sieť v rámci celého areálu závodu

  • Začlenenie prevádzky závodu do jednotného dispečerského prostredia SCADA, zabezpečenie dostupných dát pre optimalizáciu a prehľad toku energií - Monitoring & Targeting

  • Návrh vhodných riešení úprav existujúcich systémov s cieľom dosiahnutia maximálnej úspory nákladov na energie a súvisiacich prevádzkových nákladov

  • Zaistenie činnosti podnikového energetika, podpora v rámci licencovanej činnosti za výrobu a rozvod energií, reporting rozúčtovanie a spolupráce pri projektovaní nových technologických celkovFinančné parametre:

Referenčné náklady na energie a prevádzku: 43 mil. Sk/rok

Investície do rekonštrukcie tepelného hospodárstva: 47 mil. Sk (dotácia SFŽP 20 mil. Sk)

Dosiahnuteľné úspory energie: 43% energie obsiahnutej v palive


Dokumenty
na stiahnutie:

Referenčný list (pdf)

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook