ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

BOCHEMIE a.s.

BOCHEMIE a.s. Poskytovanie energetických služieb metódou EPC vo výrobnom podniku
BOCHEMIE a.s.

Klient:

Výrobný podnik BOCHEMIE a.s.

Lidická 326

735 81 BohumínDoba plnenia:

Začatie služieb energetického manažmentu: 30.10.2015

Obdobie projekcie úsporných opatrení: 09/2021 - 09/2022

Obdobie zaručených úspor a splácanie investície: 10/2022 – 09/2032 (10 rokov)Realizovaná opatrenia a poskytované služby:
  • Energetický audit a projektová dokumentácia pre rekonštrukciu centrálneho plynového zdroja pary s využitím ekonomizéra až na kondenzačnú úroveň vrátane súvisiacich zmien v kondenzátnom aj vodnom hospodárstve, inštalácia kogeneračné jednotky na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, optimalizácia rozvodov pary, vybudovanie nových vnútorných aj vonkajších teplovodných rozvodov vr. osadenia nových kaloriferů a vykurovacích telies vo vybraných objektoch, systém merania a regulácie.

  • Realizácia úsporných opatrení zahŕňajúce dodávku, montáž a sprevádzkovanie technologických zariadení vrátane zaistenia pravidelnej údržby a servisu

  • Energetický manažment s dôrazom na efektívnu prevádzku celého energetického hospodárstva, kvalifikované riadenie inštalovaných zariadení, monitoring spotreby všetkých druhov energií vrátane pravidelného vyhodnotenia skutočných úspor, optimalizácia prevádzkových parametrov a zaistenie služieb centrálneho dispečingu

  • Licenčné zázemie pre obchod aj distribúciu komodít v súlade s energetickým zákonom č. 458/2000 Sb., riešenie dodávky energií externým subjektom


kontaktný formulár


*


Twitter Facebook