ENERGETICKÉ ÚSPORY SO ZÁRUKOU

Referencie

Spoločnosť Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pre mestá, obce a výrobné podniky v rôznych odboroch.

PN Jihlava

PN Jihlava Poskytovanie služieb energetického manažmentu pre Psychiatrickú nemocnicu v Jihlave

Klient:
Psychiatrická nemocnica Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Doba plnenia:
1.1.2018 - 31.12.2018

Dotknuté objekty:

Objekty v areáli nemocnice - administratívne budovy, lôžkové objekty, ambulancie, hospodárske budovy, kultúrny dom, ubytovňa.

Poskytované služby:

 • zabezpečenie technickej podpory v rámci prevádzkového úseku energetického hospodárstva,
 • dispečerský dohľad nad funkčnosťou energetických zariadení v oblasti vykurovania, spotreby elektriny a vody,
 • spolupráca pri projektoch zmien a výstavby nových celkov (odborné posúdenie navrhovaného riešenia alebo projektovej dokumentácie a účasť na projektoch už vo fáze výstavby a následného začlenenia do jednotného energetického konceptu),
 • optimalizácia nastavenia rezervovaných príkonov, kapacít a denných či hodinových maxím v rámci dodávok energií, s ohľadom na prevádzku technologických zariadení,
 • spolupráca pri kontrole účtovných dokladov za energie, komunikácia s dodávateľmi,
 • posúdenie kalkulácie cien komodít súvisiacich s energetickou prevádzkou areálu,
 • kontrola a prípadné nastavenie vhodnej formy odpočtov energií a vody, sumarizácia dát ako podklad k rozúčtovaniu a pre podporu energetického manažmentu,
 • podpora pri administrácii prípadných licencovaných činností, komunikácia s ERÚ,
 • príprava podkladov pre nákup (pomoc pri výbere dodávateľov súvisiacich s energetickým prevádzkou), kde cieľom je predkladať optimálna ekonomicko / prevádzkové návrhy riešení s rozhodnutím na strane Objednávateľa,
 • podpora pri plnení legislatívnych povinností (energetický zákon, energetický audit, preukazy energ. hospodárnosti budov, kontroly kotlov, energetický manažment podľa ČNS EN ISO 50001),
 • predkladanie návrhov opatrení, ktoré budú zabezpečovať úspory energií a prevádzkových nákladov.

   Dlhodobá optimalizácia energetického hospodárstva, príprava energetickej koncepcie:

 • aktívny prístup pri vyhľadávaní potenciálu úspor nákladov v oblasti energetiky,
 • vytvorenie koncepcie funkčného a efektívneho systému MaR (meranie a regulácia),
 • podpora a začlenenie prevádzky do jednotného dispečerského prostredia, získavanie dostupných dát pre optimalizáciu a prehľad toku energií - Monitoring & Targeting,
 • príprava úsporných investičných opatrení vr. možnosti návrhu zabezpečenie financovania týchto opatrení a zmluvné garancie dosiahnutého výsledku,
 • priebežné vyhodnocovanie úspor nákladov dosiahnutých v súvislosti s poskytovanými službami energetického manažmentu.

Referenčné náklady:
Zemný plyn:              231 tis. EUR vr. DPH/rok,
Elektrická energia:  58 tis. EUR vr. DPH/rok,
Voda:                         175 tis. EUR vr. DPH/rok.

kontaktný formulár


*


Twitter Facebook